Personal

 1. Organisationsplan
 2. Bemanningslista
 3. Befattningsbeskrivning Senior Advisor
 4. Befattningsbeskrivning Affärssystemansvarig
 5. Befattningsbeskrivning Produktionsplanerare
 6. Lista på ersättare Arbetsledning Produktionsplanerare Projektsamordnare
 7. Befattningsbeskrivning Affärsekonom
 8. Utgått
 9. Befattningsbeskrivning Arbetsledare rekonditionering-kundanpassning-lager
 10. Befattningsbeskrivning Besiktningsman
 11. Befattningsbeskrivning Ekonom/Controller
 12. Utgått
 13. Befattningsbeskrivning vVD-inköpsansvarig
 14. Befattningsbeskrivning Driftsansvarig Stockholm
 15. Utgått
 16. Utgått
 17. Utgått
 18. Befattningsbeskrivning Lagerpersonal HB
 19. Befattningsbeskrivning Lagerpersonal huvudlager
 20. Befattningsbeskrivning Lagerpersonal Truckförare
 21. Befattningsbeskrivning Löneadministratör
 22. Utgått
 23. Befattningsbeskrivning Ansvarig ME Stockholm
 24. Befattningsbeskrivning Tekniksamordnare
 25. Befattningsbeskrivning Transportansvarig
 26. Befattningsbeskrivning Ansvarig ME Stenungsund
 27. Funktionsbeskrivning Projektsamordnare
 28. Funktionsbeskrivning Beredningsingenjör Stenungsund
 29. Funktionsbeskrivning Beredningsingenjör Stockholm
 30. Utgått
 31. Utgått
 32. Funktionsbeskrivning Projektsäljare Stenungsund
 33. Funktionsbeskrivning Projektsäljare Stockholm
 34. Funktionsbeskrivning Rörinstallatör
 35. Funktionsbeskrivning Servicetekniker
 36. Funktionsbeskrivning Rekonditionering-Kundanpassning-Montör av våra uthyrningsprojekt
 37. Funktionsbeskrivning Montageledare
 38. Befattningsbeskrivning Innesäljare Stenungsund
 39. Utgått
 40. Introduktion för inhyrd personal
 41. Checklista introduktion av inhyrd personal
 42. Rutin för korttidsanställd personal
 43. Rutin för nyanställningar
 44. Checklista för nyanställning av personal
 45. Checklista vid avslutad tjänst
 46. Välkommen till Indus
 47. Process för utbildning
 48. Blankett Utbildningskort
 49. Utgått
 50. Utgått
 51. Utgått
 52. Utgått
 53. Utgått
 54. Tjänstebilspolicy på Indus Sverige AB
 55. Policy Mobiltelefoni
 56. Befattningsbeskrivning Serviceansvarig
 57. Befattningsbeskrivning Ekonomiassistent-Receptionist
 58. Befattningsbeskrivning Produktansvarig
Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se