Barack eller modul?

2 februari 2024

Barack

Det finns en anledning till att vi på Indus pratar om moduler – och inte baracker. Ändå lever ordet kvar. Vi tycker att det är dags att en gång för alla klippa banden med ordet som länge var synonymt med ruckel och militära byggnader.

Man behöver inte verka länge i modulbranschen för att stöta på ordet barack. Oavsett om man pratar om moduler för kontor eller skolverksamhet finns personer som beskriver dem som baracker.

Vi förstår varför. Tillfälliga byggnader som används under en begränsad period för ett specifikt syfte har länge kallats för baracker. Men vi förstår också att det är missvisande – och förvirrande.

Var kommer ordet barack ifrån?

Ordet barack kommer ursprungligen från det spanska ordet barraca, som betyder soldattält. Första gången ordet har noterats i skrift på svenska är 1710.

Under 1800-talet i Sverige definierades ordet barack som ”ett slags för mer eller mindre tillfälligt behof, vanligtvis bland annat af bräder uppförd enklare byggnad”. På engelskan används ordet ”barrack” i princip uteslutande för att beskriva militära byggnader som används för logi eller fängelse.

Det är svårt att känna någon större samhörighet mellan moderna moduler och gammaldags baracker. Så hur kommer det sig då att ordet lever kvar – och varför väljer vi på Indus att kalla våra lokaler för moduler? För att gå till botten med den frågan behöver vi först göra en resa bakåt i historien.

Militärbaracker

Militärbaracker

Ordet barack har under långt tid använts för att beskriva mer eller mindre tillfälliga byggnader inom det militära. På bilden ovan syns Granada Relocation Center i Colorado, som under andra världskriget användes för att husera japanska krigsfångar. Men redan på 1680-talet användes ordet ”barrack” för att beskriva provisoriska byggnader för militära ändamål.

Det känns rätt långt ifrån den typ av verksamhet som Indus hyresgäster bedriver i våra moduler.

Baracker – fallfärdiga hus?

Baracker – fallfärdiga hus?

På 1800-talet började enklare hus ”för inhysande af husvilla eller fattiga” refereras till som baracker i Sverige. I Svenska Akademiens Ordbok hittas även referenser från 1800-talet som visar på att man i Sverige använde ordet barack som synonym för bristfälliga byggnader, lador eller ruckel.

Under 1940-talet inspirerade de svenska makarna Myrdal icke-statliga intresseorganisationer i Finland som försökte råda bot på den finska befolkningsfrågan. I en spridd broschyr från 1946 argumenterade man för att ”Vi vill ha hem – inte baracker – för oss och våra barn”.

Man kan lugnt säga att ordet barack inte direkt har haft någon positiv klang genom historien.

En av Indus äldsta moduler.
En av Indus äldsta moduler.

Indus första Modul

Indus grundades 1974. Vår första modul användes som kontor och såg tämligen annorlunda ut jämfört med de moduler vi erbjuder idag. Då användes plywoodväggar i stället för gips, med betydligt sämre ljudabsorbering som följd. Med andra lagkrav då jämfört med idag var takhöjden också betydligt lägre – 2,10 meter jämfört med dagens 2,70 meter. Idag används isolerglas – då tvåglasfönster.

Vi har kommit långt sedan dess. Men redan då var kontrasten mellan våra moduler och historia ruckel påtaglig.

Byggbaracker

Byggbaracker

I modern tid används ordet barack ofta för att beskriva byggbodar som används av arbetare under tiden en byggarbetsplats används. Även i detta fall kan ordvalet ses som missvisande. På marknaden idag finns gott om modulära byggbodar som för tankarna långt bort från fallfärdiga hus för fattighjon och hemlösa.

Indus moderna moduler

Moderna moduler

Sedan starten har vi på Indus etablerat över 900 skolor och förskolor med hjälp av våra moduler. På den privata sidan har vi hjälpt snabbväxande företag att trivas i lokaler som kan växa i takt med verksamheten.

Med genomtänkta materialval, optimala planlösningar och låg energiförbrukning är våra moduler inte bara en nödlösning vid akuta situationer – utan ett smart val både för klimat och plånbok. Fråga bara någon av våra hyresgäster. Med en kundnöjdhet på 94 procent känner vi oss tacksamma – och övertygade om att ordet barack sedan länge är förlegat.

Letar du efter tillfälliga lokaler?

Sök efter moduler i stället för baracker. Vi på Indus erbjuder moduler för kontor, skolor och förskolor. Våra moduler är högkvalitativa, välisolerade och går enkelt att anpassa efter behov – oavsett hur mycket verksamheten växer i framtiden.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att hitta till framtidens lokaler.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd