Fakturainfo för leverantörer

Fakturaadress

Indus Sverige AB Box 538 442 15 KUNGÄLV Organisationsnummer: 556107–7370 Fakturan och alla underlag som tillhör fakturan skickas i en och samma PDF-fil till fakturor@indus.se Det går bra att skicka flera fakturor i samma mejl.

Viktigt att fakturan innehåller:

  • moms då vi är ett momspliktigt företag
  • att det står rätt företagsnamn

Tänk även på att

  • Märkning ska finnas så som projektnummer/ordernummer (PO)/serviceordernummer (SO).
  • Ange vilken projektledare eller säljare som gjort beställningen.
  • Fakturering bör ske veckovis. Fakturan ska avse utfört arbete och ska ha betalningsvillkor om 30 dagar netto.
  • Separat faktura ska skickas på respektive projekt.
  • Indus tidrapport med kolumn för NT, ÖT, restid, proj.nr, ordernr och arbetsmoment, ska vara ifylld för alla debiterade timmar, och bifogas tillsammans med fakturan. Tidrapporterna ska vara underskrivna av Induspersonal.
  • Vi godtar inte felaktiga fakturor, dessa kommer att skickas tillbaka.

Vid frågor tveka inte att kontakta oss

Telefon: 0303-390 400 Mejl: ekonomi@indus.se

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd