Välplanerat med hållbarhet i fokus

Att tillgodose antalet förskoleplatser i en kommun är inte alltid enkelt. Att bygga nytt kräver stora resurser och lång framförhållning. Väljer man att satsa på förskolemoduler från Indus får man en lösning som kan vara på plats snabbare och som dessutom kan byggas om och ut efterhand. Indus förskolemoduler innebär toppmoderna trivsamma lokaler för god arbetsmiljö och låg energiförbrukning.

Som helhetsleverantör kan Indus åta sig allt från markarbeten och bygglovsansökning till etablering. Även tjänster som att ombesörja byggnation av lekplats och hyra av möbler. När lokalen är på plats ser vi till att allt fungerar och våra servicetekniker finns alltid till hands vid eventuella justeringar och frågor. På så sätt kan ni ägna er åt er viktiga verksamhet i vetskapen om att lokalen tas om hand på bästa sätt.

För oss är moduler inget slit och släng. För oss är det ett hållbart alternativ att trivas i många år framöver.

Indus moduler kapprum förskola Mossen göteborg

Indus förskolemoduler – enkelt och genialt

Pedagoger och barn tillbringar många timmar i en förskola. Det är viktigt både med en behaglig ljudmiljö och en planlösning som gör att pedagoger får en bra uppsikt över barnen. Genom enkla och genomtänkta lösningar för våra förskolemoduler levererar vi på Indus förskolor att trivas i.

Självklart finns det också möjlighet att komplettera våra förskolemoduler med en personaldel med pentry, omklädningsrum, kontor och RWC. Det finns även färdiga koncept för mottagningskök och tillagningskök. Köket har goda arbetsytor och förvaringsutrymmen och innehåller det modernaste inom utrustning och ventilation.

Indus tröskelfritt

Inga golvskenor i modulskarvarna – lättstädat

Öra

Akustiktak – för behagligt ljud

Indus ventilation

Komfortvärme i golven – för trivsammare lek på golvet

Förnybar solenergi

Uppvärmning, miljö och energi

På Indus arbetar vi dagligen med kvalitet- och miljöfrågor. Både vad gäller utvecklingen av modulerna samt vårt dagliga arbete. CSR (Corporate Social Responsibility = socialt samhällsansvar) väger tungt hos oss och därför klimatkompenserar och stöttar vi olika organisationer, exempelvis Södra inlands biodlarförening, Kungälvhockey, Säkra varje unge, TicsPac, Svenska Narkotikaförbundet, Skolvaktmästaren och Hem & Skola.

Indus förskolemoduler av typen F27 har en låg energiförbrukning tack vare vattenburna värmesystem kopplat till luft-/värmepump. Självklart kan bergvärme, fjärrvärme eller annan uppvärmningskälla anslutas om så önskas. Genom en vattenburen radiatorkrets så hålls en jämn och behaglig temperatur i lokalerna. Läs mer

  • Låg energiförbrukning
  • Förnybar energi med solkraft
  • Klokt ventilationssystem
  • Isolerade för svenskt klimat
Indus moduler förskola Mossen göteborg

Brandklassning

Att pedagoger ska känna sig trygga på sin arbetsplats och att barnens säkerhet ska vara av högsta prioritet om en brand skulle uppstå är naturligtvis av högsta vikt för oss. Våra förskolemoduler är byggda enligt BR1 – R60 (brandklass). Brandklass BR1 avser byggnader med stort skyddsbehov och R60 innebär att byggnaden ska kunna stå kvar i minst 60 minuter under ett standardiserat brandförlopp. För förskolemoduler i två plan är detta ett krav.

Indus skolmoduler Göteborg

Referenser

Hör av dig så berättar vi mer

Beatrix Fager
Beatrix Fager
Beatrix Fager
Säljare syd
Olof Gullmarstrand
Olof Gullmarstrand
Olof Gullmarstrand
Säljare väst
Mikael Johansson
Mikael Johansson
Mikael Johansson
Säljare väst
Anders Matspers
Anders Matspers
Anders Matspers
Säljare öst
Alexander Ström
Alexander Ström
Säljare offentlig & privat sektor- öst
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd