Bli energipositiv för 1,50 kr/kWh

På Indus har vi tagit fram ett flexibelt och återvinningsbart koncept för solceller som bygger på samma princip som våra moduler. De sätts ihop och anpassas efter projektets förutsättningar.

Du som har 36 månader eller mer kvar av din hyresperiod har nu chans att teckna ett avtal som innebär att du endast betalar 1,50 kr/producerad kWh. Inget mer. Vi vill nämligen att du som kund ska ha rätt förutsättningar för att nå dina klimatmål.

Indus installation

Smidig installation

Solceller är en ny teknik för många, men på Indus har vi kunskapen som behövs för att göra en smidig och säker installation. När du bestämt dig besöker vi dig och gör en produktionsberäkning som ligger till grund för din årsförbrukning. Därefter sköter vi allt som rör bygglovsansökan/bygganmälan, föranmälan till nätägare, installation med behörig elektriker och slutanmälan till nätägare. Allt som allt är din anläggning igång efter 4-6 månader och du kan teckna produktionsavtal för försäljning av el. Smidigare kan det knappast bli.

Indus installation av solceller

Gör skillnad med solenergi

Är du precis som vi, mån om klimatet? Med våra solpaneler bidrar du till att skapa en mer hållbar värld för varje dag som går. Och det bästa av allt är att du dagligen, genom vårt mätverktyg, kan följa hur mycket energi du genererar och hur mycket CO2 du besparar miljön. Steget mot en fossilfri värld börjar med dig.

Indus energimätning besparing

Behöver du fler argument?

När du väljer solceller slipper du köpa så mycket el, du kan använda överskottet till intilliggande byggnader och sälja tillbaka överskottet till elnätet. Men du får också ett nätbaserat verktyg som kan användas i undervisningen och barnen lär sig vilken fantastisk resurs solen är. Vi förser dig dessutom med en informativ skylt som visar att lokalen är energipositiv och att du tagit ett tydligt grepp om din verksamhets miljöpåverkan.

  • Förnyelsebar solenergi
  • Vattenburen värme
  • Vi sköter hela processen
  • Underhållsfritt
  • Pedagogiskt redskap
  • Endast 1,50 kr/kWh
Indus solceller ovanifrån

Visa att ni gör skillnad

När installationen är klar förses lokalen med en skylt som visar att lokalen genererar mer el än vad den förbrukar.

Indus - energipositiv lokal

Hör av dig så berättar vi mer!

Är du en av Indus hyreskunder eller har för avsikt att bli? Välkommen att kontakta Johan så berättar han mer om vårt tillval av solkraft.

 

  • Skyddas av Google reCaptcha.
Johan Wall Engvert
Johan Wall Engvert
Johan Wall Engvert
Solenergiansvarig
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd