Indus serviceavtal ger dig som beställare och brukare en bekymmersfri hyresperiod

Vem ser till att hängrännorna rensas från löv? Vem kontrollerar avlopp och vatten med jämna mellanrum? Vem ser över ventilationsaggregaten?

På Indus så anser vi att när man hyr något så skall man ha en trygg och bekymmersfri hyresperiod. Därför erbjuder vi en servicetjänst där allt ovan plus lite till ingår. Vid tecknande av Indus serviceavtal så kommer våra egna servicetekniker och besöker er två gånger om året. Då kontrolleras samtliga installationer, såväl de elektriska som vatten och avlopp. För att säkerställa att luftkvaliteten är den bästa så är det viktigt att kontrollera funktionen av ventilationsaggregaten. Om detta ej görs på regelbunden basis så försämras arbetsmiljön avsevärt. Dessutom så kan det i förlängningen leda till att motorerna i aggregaten går sönder och då är det kostsamt att byta ut dem mot nya.

Våra erfarna servicetekniker ser till att när modulerna kommer från Indus – så är hyresperioden 100% bekymmersfri.

Kontakta oss

Detta ingår när du tecknar ett serviceavtal:

  • Funktionskontroll av elinstallationer.
  • Funktionskontroll av VVS-installationer.
  • Kontroll av ventilation, rengöring och byte av filter.
  • Funktionskontroll av modulerna och dess tillbehör.
  • Rensning av hängrännor och stuprör.
  • Dessutom ingår dokumentation – en skriftlig rapport på vad som är kontrollerat och utfört.

Våra tekniker har lång erfarenhet och tillhör vår egna organisation. Det tycker vi är en trygghet. Det är en garanti för oss att våra tekniker kan modulerna utan och innan. Det är också en garanti för dig som är beställare eller brukare att när väl servicen är gjord så vet du att allt är kontrollerat och funkar perfekt.

Har du frågor om våra servicetjänster eller vill du teckna ett serviceavtal till de moduler du hyr från Indus?

Kontakta vår SERVICEAVDELNING:
  • 0303-390 444 (gäller för region väst och syd)
  • 08-409 195 00 (gäller för region öst och norr)
  • eller skicka ett mail till: info@indus.se
Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se