Indus kontorsmoduler har hög takhöjd, är ljusa, rymliga och lättstädade. Modern ventilation kan kompletteras med komfortkyla om så önskas. Våra kontorsmoduler kommer också med ett stort utbud av tillval för att skapa en så behovsanpassad miljö som möjligt med alla bekvämligheter och tekniska finesser ni kan tänka er. Tala om vad just din verksamhet önskar så ska vi göra vårt bästa för att tillgodose era behov.
Vi spenderar större delen av vår vakna tid på jobbet och det ställer krav på arbetsmiljön. Just därför lägger Indus stor vikt vid att ta fram kontorslokaler att trivas i.

Hyr kontoret modul för modul

Att hyra kontorsmoduler är en bra lösning när det kommer till platsbrist. Både på kort och lång sikt. Ni får snabbt nya kontorslokaler på plats och vi hjälper er under hela processen, från bygglovshantering och byggnation till löpande underhåll och service. Beroende på vilken produkttyp ni väljer finns olika möjligheter att själva påverka både funktion och utseende på ert nya kontor. Våra kontorsmoduler kommer i tre varianter – Ekonomiklass, Standard och Business class.

Att hyra kontorsmoduler av oss innebär på lång sikt att ni enkelt kan skala upp eller ned beroende på hur företaget växer. Tack vare ett cirkulärt tänk kan våra kontorsmoduler dessutom enkelt leva vidare hos andra kunder och på andra platser efter att er hyresperiod är över.

Utöver en fräsch och modern behovsanpassad lokal finns flera fördelar.

Indus planering

Ni styr själva hyrperioden

Indus inget kapital

Inget kapital behöver bindas i nybyggnation

Indus ekonomisk

Fast månadskostnad under hela hyresperioden

Indus modulärt

Skala om under hyrtiden om ert behov ändras

Uppvärmning, miljö och energi

På Indus strävar vi efter minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Vi gör heller inga avsteg från gällande BBR-krav på energiförbrukningen utan använder oss av lösningar som understiger gällande krav. För att minska miljöpåverkan och sänka driftskostnader har våra kontorsmoduler ett vattenburet radiatorsystem som är kompatibel till av kund önskad energikälla: Luft-/vatten, bergvärme, fjärrvärme, pellets, jordvärme eller solpaneler. Läs mer

  • Låg energiförbrukning
  • Förnybar solenergi
  • Klok ventilationslösning
  • Anpassningsbara
Indus solceller

Behovsanpassat för optimala lösningar

Förändringar sker och behov ändras. Vi på Indus förstår vikten av flexibilitet och har tagit fasta på detta när vi arbetat fram våra kontorsmoduler. Genom flyttbara mellanväggar finns möjlighet att anpassa planlösningen efter behov. Tillsammans med ett stort utbud av tillval av bekvämligheter och tekniska finesser möjliggörs en optimal kontorslösning med våra kontorsmoduler. Låt oss hjälpa er med att trivas på jobbet!

Indus flyttbara väggar

Guide för upphandlingar

Vi förstår att processen med offentliga upphandlingar kan upplevas som komplicerad. För att underlätta för dig har vi, i samarbete med Upphandling24, tagit fram en kostnadsfri guide.

Våra kontorsmoduler

Frågor & svar om kontorsmoduler

Vad är speciellt med Indus kontorsmoduler?

Indus kontorsmoduler kännetecknas av hög takhöjd, ljusa och rymliga utrymmen, enkel städning, och modern ventilation. De erbjuder även komfortkyla och ett brett utbud av tillval för att skapa en anpassad arbetsmiljö med alla bekvämligheter och tekniska finesser.

Vilka olika varianter av kontorsmoduler erbjuder Indus?

Indus erbjuder tre varianter av kontorsmoduler: Ekonomiklass, Standard och Business Class. Dessa varierar i funktion och utseende för att passa olika behov och budgetar.

Kan planlösningen i Indus kontorsmoduler anpassas?

Ja, Indus kontorsmoduler erbjuder flyttbara mellanväggar för att anpassa planlösningen efter behov. Dessutom finns ett stort utbud av tillval för att ytterligare skräddarsy kontorslösningen.

Vilka är fördelarna med att hyra kontorsmoduler från Indus?

Att hyra från Indus innebär flexibilitet att enkelt skala upp eller ned beroende på företagets behov, en fast månadskostnad, inget behov av kapitalinvestering i nybyggnation, och möjligheten att anpassa modulerna under hyresperioden.

Hur bidrar Indus kontorsmoduler till en bättre arbetsmiljö?

Indus lägger stor vikt vid att skapa trivsamma kontorslokaler, då vi spenderar en stor del av vår vakna tid på jobbet. Därför är modulerna utformade för att uppfylla höga krav på arbetsmiljön. Till exempel är ventilationen noggrant dimensionerad utefter antalet personer som vistas i lokalen. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs kan öppet kontorslandskap eller cellkontor erbjudas. Dessutom ger kontorsmodulernas fönster gott om ljusinsläpp så att de som arbetar där får ta del av det viktiga dagsljuset.

Vilka energilösningar erbjuder Indus för sina kontorsmoduler?

Indus fokuserar på låg energiförbrukning och användning av förnybar energi, såsom solenergi. Deras kontorsmoduler är utrustade med smarta ventilationssystem och kan anpassas för att använda olika energikällor.

Hur stöder Indus miljövänliga lösningar i sina kontorsmoduler?

Indus använder vattenburna radiatorsystem kompatibla med olika energikällor som luft-/vatten, bergvärme, fjärrvärme, pellets, jordvärme eller solpaneler. Detta bidrar till minskad miljöpåverkan och lägre driftskostnader.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd