We wood like to...

På Indus strävar vi efter att minska vår belastning på miljön, allt vi gör ska därför uppfylla satta kvalitets- och miljökrav. Våra medarbetare är väl insatta i vårt arbete och våra rutiner som leder till ständiga förbättringar. På den här sidan presenterar vi en del av vårt miljöarbete och hur våra moduler kan hjälpa dig att göra ett klimatsmart val. Med andra ord: We wood like to!

Med Indus moduler gör du ett grönare val

Låg energiförbrukning

Välisolerade

Byggda av svenskt trä

Solceller på taket

Klimatsmarta

Indus moduler - Låg energiförbrukning

Låg energiförbrukning

Vi tycker inte att direktverkande el är hållbart. Därför använder vi vattenburen värme som standard. Vattenburen värme kan lätt kopplas till fjärrvärme, luft-/ vattenvärmepump eller kanske bergvärme. Med våra moduler får man god prestanda och låg energiförbrukning.
Indus moduler - Välisolerade

Välisolerade

Väl tilltagen isolering och bra lufttäthet ger bra u-värden. I kombination med vår vanligaste uppvärmingskälla; luft-/vattenvärmepump hamnar energiförbrukningen långt under dagens normkrav.
Indus moduler - Byggda av svenskt trä

Byggda av svenskt trä

Trä är ett fantastiskt byggnadsmaterial, det är förnybart, hållbart och framtidssäkert. När det återvunnits flera gånger kan det till slut förbrännas och bli till elkraft och värme. Svenskt trä innebär korta transporterna och miljöpåverkan blir lägre.
Indus moduler - Solceller på taket

Solceller på taket

Ett klimatsmart alternativ då solpaneler tillsammans med exempelvis värmepump kan sänka energikostnaderna till nära noll kronor. Eller i bästa fall till och med gå med plus! Solpaneler är fria från utsläpp och växthusgaser och det elöverskott du säljer tillbaka, kan exporteras till länder där elproduktionen är smutsigare.
Indus moduler - Klimatsmarta

Klimatsmarta

Moduler är ett klimatsmart alternativ eftersom de kan användas om och om igen! Kommuner och företag undviker hastig byggnation och man slipper dessutom att bli stående med för stora lokaler när till exempel demografikurvorna går neråt.

Vi tar miljön på allvar!

Även om utsläppen av växthusgaser stoppas helt, kommer de föroreningar som redan finns i vår atmosfär att påverka jorden under lång tid framöver. Miljö är något som angår oss alla här och nu. Och alla kan göra något.

Vi tar miljön på allvar!

Även om utsläppen av växthusgaser stoppas helt, kommer de föroreningar som redan finns i vår atmosfär att påverka jorden under lång tid framöver. Miljö är något som angår oss alla här och nu. Och alla kan göra något.

Solceller på taket

Indus moduler är högkvalitativa och välisolerade och hjälper dig nå dina mål avseende lägre energiförbrukning. Väljer du att komplettera med en solkraftsanläggning är du en bra bit på väg mot en bättre miljö. Beroende på vilken typ av verksamhet du har, kan solceller vara ett led i din framtida klimatneutrala verksamhet. Att hyra moduler är dessutom ett hållbart och resurseffektivt alternativ. Du hyr bara den yta du verkligen behöver, och när ditt behov minskat kan vi hyra ut modulerna till en annan kund.
Läs mer

Välj solceller och nå dina klimatmål!

När du väljer solkraft väljer du samtidigt att göra ett riktigt statement kring din och din verksamhets miljöpåverkan. När du producerar din egen gröna el vid gynnsamma förutsättningar som varma och soliga dagar, kan du dessutom sälja tillbaka den el du inte förbrukar till elnätet.

Du som har 36 månader eller mer kvar av din hyresperiod har nu chans att teckna ett avtal som innebär att du endast betalar 1 kr/producerad kWh. Inget mer.

Bli energipositiv för 1 kr/kWh

På Indus har vi tagit fram ett flexibelt och återvinningsbart koncept för solceller som bygger på samma princip som våra moduler. De sätts ihop och anpassas efter dina önskemål och krav.

Du som har 36 månader eller mer kvar av din hyresperiod har nu chans att teckna ett avtal som innebär att du endast betalar 1 kr/producerad kWh. Inget mer. Vi vill nämligen att du som kund ska ha rätt förutsättningar för att nå dina klimatmål.

Smidig installation

Solceller är en ny teknik för många, men på Indus har vi kunskapen som behövs för att göra en smidig och säker installation. När du bestämt dig besöker vi dig och gör en produktionsberäkning som ligger till grund för din årsförbrukning. Därefter sköter vi allt som rör bygglovsansökan/bygganmälan, föranmälan till nätägare, installation med behörig elektriker och slutanmälan till nätägare. Allt som allt är din anläggning igång efter 4-6 månader och du kan teckna produktionsavtal för försäljning av el. Smidigare kan det knappast bli.

Behöver du fler argument?

När du väljer solceller slipper du köpa så mycket el, kan använda överskottet till intilliggande byggnader och sälja tillbaka överskottet till elnätet. Men du får också ett nätbaserat verktyg som kan användas i undervisningen och barnen lär sig vilken fantastisk resurs solen är. Vi förser dig dessutom med en informativ skylt som visar att lokalen är energipositiv och att du tagit ett tydligt grepp om din verksamhets miljöpåverkan.

När installationen är klar förses lokalen med en skylt som visar att lokalen genererar mer el än vad den förbrukar.

Effektiv uppvärmning

Oavsett om du vill framtidssäkra inför skärpta energikrav eller ta ett större miljöansvar ska du välja moduler med god prestanda och moderna uppvärmningsalternativ. Indus moduler har vattenburen värme som standard vilket ger dig som kund möjlighet att själv välja värmekälla. De flesta av våra projekt drivs av en effektiv värmepump men vi har även lösningar för fjärrvärme där det finns utbyggt. Allt för att du ska kunna göra ett så bra val som möjligt.

Samhällsansvar

Allt vi gör på Indus tar vi själva ansvar för. I det dagliga arbetet strävar vi efter att minimera avfall och energiförbrukning – allt för en bättre miljö. Varje år skänker vi pengar till olika fonder och föreningar. Stor del går till barn och ungdomsverksamhet då detta ligger oss extra varm om hjärtat.

Certifieringar

Indus är ISO-certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet

Här finns en samling exempel på vårt hållbarhetsarbete. Håll över bilden för att läsa mer.

Certifieringar

Indus är ISO-certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hem & Skola

Svenska bin

Sverige behöver dubbelt så många bin som kan pollinera växter och sådant som sedan skall bli vår mat. Vi tycker att detta är viktigt och stöttar därför Svenska bin.

Miljömärkta rengöringsmedel

För att minska användningen av gifter använder vi miljömärkta rengöringsmedel. I tvätthallen använder vi oss av en effektiv och naturlig apelsinolja.

Fasadtvätt

Fasadtvätt behöver inte längre innebära starka kemikalier. Ny teknik avjoniserar vattnet och löser upp smutsen utan rengöringsmedel. Perfekt för miljön!

Un Women Sverige

Moduler med energi och miljö i fokus

Det som förr kallades för baracker med direktverkande el och dålig prestanda är idag ett minne blott. Indus moduler är högkvalitativa produkter med miljö- och energibesparingar i fokus.

Miljön är något som angår oss alla och vi måste arbeta för lägre utsläpp och minskad energiförbrukning. Kommuner har som krav i sina klimatplaner att minska energiförbrukningen med 25-30% inom en femårsperiod och vi kan med stolthet säga att vi kan leverera moduler som klarar kommande krav redan idag
- Fredrik Hagman, vice VD på Indus.

Läs mer om våra moduler

Hör av dig så berättar vi mer

Sofia Linde
Marknads- & Hållbarhetschef

Telefon: 0303-390 419

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd