Framtidens lokaler

Varje modul från Indus ska hålla länge och vara trivsam att vistas i. Därför är vi noga med att se till våra moduler erbjuder en bra inne- och utemiljö med genomtänkta materialval och hög finish.

Vi renoverar dem noggrant mellan hyresperioderna, innan de anpassas för nästa behov. Indus är ett familjeföretag i andra generationen som har hyrt ut moduler sedan 1974. Vi är cirka 50 anställda och finns i Kungälv, Oslo och Stockholm.

Kontakta oss

Vision

Genom att leverera moduler som överträffar våra kunders förväntningar, befästa vår position som branschens grönaste företag.

Affärsidé

Med fokus på hållbarhet och miljö, erbjuda offentlig förvaltning och privata företag framtidens lokaler i form av hyrmoduler med attraktiva tillval.

Kärnvärden

  • Trygghet
  • Engagemang
  • Kvalitet
  • Kundnöjdhet

 

Trygghet: När Indus levererar moduler vill vi att kunden skall känna sig trygg. Redan från första kontakten, genom hyrestiden och fram till dess att vi har demonterat och fraktat tillbaka modulerna igen.

Även internt strävar vi efter att våra medarbetare skall känna sig trygga på arbetsplatsen. Kontinuerlig utveckling av arbetsmiljön samt goda kontakter med fackförbund är några av våra fokusområden.

Engagemang: Våra kunniga medarbetare gör allt för att du som beställare och brukare skall få anpassade lokaler efter dina önskemål. Projektering, montage och service under hyrestiden drivs med omsorg om kunden av vår engagerade personal.

Genom våra verksamhetsgrupper på Indus skapar vi transparens mellan ledning och medarbetare. Allt för att skapa en transparens. I dessa grupper kan samtliga medarbetare på Indus vara med att påverka utvecklingen av företaget Indus.

Kvalitet: När Indus etablerar moduler sker det alltid med kvalitet. Våra moduler är moderna och uppfyller de senaste gällande kraven avseende allt. Indus anställda känner alltid en stolthet över sitt arbete och det vi levererar.

Kundnöjdhet: Indus har alltid kunden i fokus. En intern klyscha våra säljare har är ”kunden är min bästa vän”. Vi på Indus tror på att om vi ständigt utvecklar oss och levererar med högsta kvalitet så är det en god grund för nöjda kunder.

Personalidé

Till grund för allt personalarbete ligger företagets övergripande mål samt att alla medarbetare är lika värda oavsett kön, nationalitet etc.

Vi skall ha en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ödmjukhet, ansvar, respekt, förtroende och engagemang.

Ledarskapet skall vara tydligt och konsekvent för att därigenom öka samtliga medarbetares motivation och engagemang.

Indus affärssamband

affärssamband

Med en sund företagskultur skapar vi ett trivsamt arbetsklimat för Indus personal. I och med det ökar vi lojaliteten och på så sätt får vi en högre kvalitet på det vi levererar till kunden. En nöjd kund återkommer och blir Indus lojal vilket leder till ökad lönsamhet.

Resursidé

Indus skall ha olika modultyper för att kunna erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar vid varje enskilt behov.

Kompetent personal är vår största tillgång och kompetensen skall vidmakthållas genom ständig utveckling.

Medarbetarnas påverkan

Genom Indus verksamhetsutveckling arbetar vi med ständiga förbättringar i syfte att utveckla och föra företaget framåt mot uppsatta mål. Alla medarbetare får i och med detta möjlighet att påverka såväl sin egen som företagets utveckling. Varannan vecka samlas grupperna för att tillsammans fånga upp och lösa eventuella problem.

Certifieringar

Indus är ISO-certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Samhällsansvar

Allt vi gör på Indus tar vi själva ansvar för. Vi har en effektiv sopsortering och klimatkompenserar för den miljöpåverkan våra fordon har. I det dagliga arbetet strävar vi efter att minimera avfallet och energiförbrukningen – allt för en bättre miljö.

Varje år skänker vi pengar till Cancerfonden i hopp om att Indus bidrag kan göra att forskarna kommer lite närmare lösningen. Vi är stödmedlem till Noll Tolerans, en förening som arbetar mot mobbing på skolor. Då vi själva etablerar skolor och förskolor så ser vi det som en självklarhet att barnen skall kunna gå till lokalerna och känna sig trygga och älskade.

Utöver detta så stödjer vi flertalet lokala idrottsföreningar och skolprojekt.

 

INDUS stödjer flertalet lokala idrottsföreningar, organisationer och projekt. Ibland dem dessa:

Samtliga medarbetare på Indus i Stenungsund har nu genomgått en grundläggande utbildning i hjärt- lungräddning med hjärtstartare. En sådan hjärtstartare sitter nu i vår matsal.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd