Affärsidé

”Med fokus på hållbarhet och miljö, erbjuda offentlig förvaltning och privata företag framtidens lokaler i form av hyrmoduler med attraktiva tillval.”

När vi jobbar med offentlig sektor ser vi vårt arbete mer som samhällsnytta. Kommuner kan komma att hamna i svårlösta situationer med plötsligt för trånga lokaler eller att det till och med händer olyckor, som bränder. Då erbjuder vi skolor eller förskolor som klarar morgondagens krav, ett val som kommunerna kan känna sig trygga med.

Privata företag kan ofta expandera snabbt och att bygga nytt kan i många fall vara ett för definitivt beslut. Här erbjuder vi stora som små lösningar och med tillval som anpassas efter smak och tycke.

Båda dessa kundkategorier kan om de vill, välja hållbara lösningar som får deras verksamhet att ta beslut för framtiden.

Framtidens lokaler lämnar mindre och grönare klimatavtryck än vad många i vår bransch gör och vi vill sticka ut hakan och säga att vi ska fortsätta vara det grönaste företaget i branschen.

Indus skolmoduler Drakbergsskolan

Vision

”Genom att leverera moduler som överträffar våra kunders förväntningar, befästa vår position som branschens grönaste företag”

Vi har bett vår personal nämna de ord som de tycker sammanfattar Indus som företag. Kompetens, hållbarhet, trygghet och kvalitet, understryker att så väl personal som ledning ser Indus som ett hållbart företag för framtiden. Våra kärnvärden säger att med vår kompetens kan personal som kund känna sig trygga med att vi alltid håller kvalitet och hållbarhet högt.

Vårt hållbarhetsarbete är i full gång och vi tar det på allvar. Vi är måna om vår personal, om vår verksamhet och om den miljö vi vistas i. Vi erbjuder Framtidens lokaler, för oss för er och för klimatet.

Indus solceller installation

Personalidé och medarbetarnas påverkan

Till grund för allt personalarbete ligger företagets övergripande mål samt att alla medarbetare är lika värda oavsett kön, nationalitet etc.

Vi skall ha en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ödmjukhet, ansvar, respekt, förtroende och engagemang.

Ledarskapet skall vara tydligt och konsekvent för att därigenom öka samtliga medarbetares motivation och engagemang.

Genom Indus verksamhetsutveckling arbetar vi med ständiga förbättringar i syfte att utveckla och föra företaget framåt mot uppsatta mål. Alla medarbetare får i och med detta möjlighet att påverka såväl sin egen som företagets utveckling. Varannan vecka samlas grupperna för att tillsammans fånga upp och lösa eventuella problem.

Indus konferensrum

Indus AB verksamhetsflöde

Med en sund företagskultur skapar vi ett trivsamt arbetsklimat för Indus personal. I och med det ökar vi lojaliteten och på så sätt får vi en högre kvalitet på det vi levererar till kunden. En nöjd kund återkommer och blir Indus lojal vilket leder till ökad lönsamhet.

Ledningsgruppen

Sara Petersson
Sara Petersson
Sara Petersson
Operativ chef
Anita Johansson
Anita Johansson
Anita Johansson
Controller

Certifieringar

Indus är ISO-certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Indus ISO certifiering 9001 14001

Samhällsansvar

Allt vi gör på Indus tar vi själva ansvar för. I det dagliga arbetet strävar vi efter att minimera avfall och energiförbrukning – allt för en bättre miljö. Varje år skänker vi pengar till olika fonder och föreningar. Stor del går till barn och ungdomsverksamhet då detta ligger oss extra varm om hjärtat.

 

 

 

 

Indus skolmoduler Skolelever i klassrum

Indus uppförandekod

Ladda ner vår uppförandekod

Indus code of conduct
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd