Med ledningens uppbackning, medarbetarnas engagemang och våra partners input bygger Indus hållbarhetsarbete på systematik och öppenhet. Vi har inget lagkrav på oss att rapportera, men vi gör det ändå. Vi tycker att det är ett värdefullt sätt att dokumentera för oss själva och för våra intressenter vad vi gör, vilka ambitioner vi har och för att se var de bästa förbättringsåtgärderna finns.
Se hur vi har gjort och inspireras. Tillsammans ställer vi om till ett mer hållbart samhälle.
Är du nyfiken på att veta mer?

Långsiktighet

Vårt hållbarhetsarbete bygger på att vi vågar tänka på längre sikt än bara nästa kvartalsrapport. Vår styrelse och ledning har formellt bestämt att vi på ett mer systematiskt sätt ska bidra till den hållbara utvecklingen. Vårt hållbarhetsråd samlas kontinuerligt för att arbeta med mål, aktiviteter, risker och möjligheter.

Indus barn på lekplats

Prioriterade områden

Vi fortsätter hålla dialoger med våra intressenter för att säkerställa att våra väsentliga hållbarhetsfrågor står i linje med vad våra intressenter förväntar sig. Klimatansvar är fortsatt den mest väsentliga frågan efterföljt av kompetens. I våra samtal med intressenter märker vi att trivsel och välmående är ett prioriterat och viktigt område.

Indus hållbarhet globala mål

En överlevnadsfråga

Hållbara val, som till exempel vår satsning på solkraft, är inte bara en besparing för klimatet. Det är också ekonomiskt smart – framför allt för våra kunder. Vi ser också att det kan bli en överlevnadsfråga. I en föränderlig värld behöver vi vara snabbfotade och ställa om när det behövs. Intervjuerna med våra intressenter och partners visar tydligt en önskan om högre hållbarhetskrav i hela branschen. Det skulle hjälpa oss, våra kunder och våra leverantörer i omställningen.

Indus skola med skolgård

Energi

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram energibesparande åtgärder. Ett exempel på detta är våra snabbinstallerade solkraftsanläggningar som ger ett stort tillskott av förnybar energi. Det hjälper våra kunder att nå sina klimatmål och utnyttjar takyta som är en ypperlig plats för solkraft. För oss är det ett självklart val – både för klimatet och för plånboken.

Broschyr Solvis

En energilösning för en fossilfri värld.

Läs mer om solceller här

Indus solceller på Drakbergsskolan

Transporter

Vi har som ambition att vara fossilfria till 2030.

Vi försöker öka medveten­heten hos våra leverantörer och på sikt kravställa för att snabba på logistikprocesserna. Vi tror mycket på FN:s globala mål nummer 17 – att samarbeta.
Klimatpåverkan från tjänsteresor, drivmedel samt köpta resor blir uppmätt till totalt 25,2 ton CO2e för 2022/2023 redovisningsår. Den största delen av våra tjänstebilar idag utgörs av el- och hybridfordon, vi flyger enbart i ytterst få fall och fram­håller tåg som främsta resalter­nativ.

Indus transporter

Råvaror

Vi förlitar oss på trä. Våra moduler består till största delen av trä som är PEFC™- eller FSC®-märkt och kommer från svenska leverantörer. Det ger en betydligt lägre klimatpåverkan än de flesta andra stom- och fasadmaterial och skapar en säkrare leveranskedja för oss. Våra leverantörer följer skogsvårdslagen, vilken bland annat stället krav på återplantering och hänsyn till natur och kultur.

Indus virke

Arbetsmiljö

Vi jobbar ständigt i riktning mot fem ambitiösa arbetsmiljömål som är framtagna i samråd med vår personal. För att nå målen använder vi oss av utbildningar, skyddsronder, mätningar, kontroller och uppföljningar. För att få arbeta med eller för oss krävs dessutom en genomförd utbildning som vi kallar ”Induscertifierad entreprenör”. I den beskriver vi tydligt vår nolltolerans mot kränkningar och särbehandling, vilket även står skrivet i vår uppförandekod.

Indus installation av moduler

Kompetens

Hos oss är kompetens ett kärnvärde. En välutbildad organisation kan leva upp till våra kunders förväntningar och får våra medarbetare att utföra sitt arbete säkrare och bättre. Tillsammans har vi genomfört dryga tusentalet utbildningstimmar under detta redovisningsår. Vissa utbildningar är ett krav för att bibehålla en säker arbetsplats, andra får medarbetarna välja själva.

Indus medarbetarnas kompetens

Engagemang hos våra medarbetare

Indus medarbetare har under året tagit egna initiativ och drivit igenom fantastiska förändringar för företaget. Exempelvis så har en grupp vidareutvecklat befintliga lokaler i vår produktportfölj och därmed ökat yteffektiviteten. Minskning av matsvinn, påhittiga friskvårdsaktiviteter och nytt sätt att tvätta arbetskläder, är andra exempel.

Medarbetarnas engagemang

Indus hållbarhetsrapporter

Här nedanför laddar du ner våra hållbarhetsrapporter.

Testa hur målmedveten du är

Testa här

Prata hållbarhet med oss

Kontakta gärna vår hållbarhetschef för att ställa frågor eller kanske prata utmaningar och framtid?

Sofia Linde
Sofia Linde
Sofia Linde
Marknads- & Hållbarhetschef

Prata hållbarhet med oss

Kontakta gärna vår hållbarhetschef för att ställa frågor eller kanske prata utmaningar och framtid?

Indus Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Indus Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Indus Social hållbarhet
Social hållbarhet
Indus Ladda ner hållbarhetsrapporten
Ladda ner
vår rapport
Indus Prata hållbarhet
Prata hållbarhet
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd