Med ledningens uppbackning, medarbetarnas engagemang och våra partners input bygger Indus hållbarhetsarbete på systematik och öppenhet. Vi har inget lagkrav på oss att rapportera, men vi gör det ändå. Vi tycker att det är ett värdefullt sätt att dokumentera för oss själva och för våra intressenter vad vi gör, vilka ambitioner vi har och för att se var de bästa förbättringsåtgärderna finns.
Se hur vi har gjort och inspireras. Tillsammans ställer vi om till ett mer hållbart samhälle.
Är du nyfiken på att veta mer?

Långsiktighet

Vårt hållbarhetsarbete bygger på att vi vågar tänka på längre sikt än bara nästa kvartalsrapport. Vår styrelse och ledning har formellt bestämt att vi på ett mer systematiskt sätt ska bidra till den hållbara utvecklingen. Genom att bilda ett hållbarhetsråd har vi under detta redovisningsår arbetat runt 1 100 timmar dedikerat med hållbarhetsarbete. Vi har höga ambitioner där ett av våra mål är att våga omvärdera vår affär för hållbarhetsåtgärder, självklart utan att riskera vår ekonomiska trygghet.

Indus barn på skolgård

Prioriterade områden

För att identifiera våra mest väsentliga hållbarhetsområden har vi genomfört 53 intervjuer med våra intressenter och samarbetspartners. Det resulterade i att våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor är ett minskat klimatavtryck, tillit, god arbetsmiljö och hälsa – samt att arbeta med ständiga förbättringar. Vi vill att våra intressenter ska känna att vi lyssnar på dem samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av det hållbara samhället.

Indus hållbarhet globala mål

En överlevnadsfråga

Hållbara val, som till exempel vår satsning på solkraft, är inte bara en besparing för klimatet. Det är också ekonomiskt smart – framför allt för våra kunder. Vi ser också att det kan bli en överlevnadsfråga. I en föränderlig värld behöver vi vara snabbfotade och ställa om när det behövs. Intervjuerna med våra intressenter och partners visar tydligt en önskan om högre hållbarhetskrav i hela branschen. Det skulle hjälpa oss, våra kunder och våra leverantörer i omställningen.

Indus skola med skolgård

Energi

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram energibesparande åtgärder. Ett exempel på detta är våra snabbinstallerade solkraftsanläggningar som ger ett stort tillskott av förnybar energi. Det hjälper våra kunder att nå sina klimatmål och utnyttjar takyta som är en ypperlig plats för solkraft. För oss är det ett självklart val – både för klimatet och för plånboken.

Broschyr Solvis

En energilösning för en fossilfri värld.

Läs mer om solceller här

Indus solceller på Drakbergsskolan

Transporter

Transport av moduler är en del av vår affär och något vi behöver fortsätta med. Vår första åtgärd har varit att kravställa detaljerade fakturor för att kunna mäta våra utsläpp via våra transportföretag. Vi har också begränsat vårt geografiska område till mellersta och södra Sverige. På så vis har vi skäliga avstånd till våra etableringar så att vi undviker långa resor när vi ska säkerställa modulhälsan och utföra åtgärder – så undviker vi onödig belastning på klimatet.

Indus transporter

Råvaror

Vi förlitar oss på trä. Våra moduler består till största delen av trä som är PEFC™- eller FSC®-märkt och kommer från svenska leverantörer. Det ger en betydligt lägre klimatpåverkan än de flesta andra stom- och fasadmaterial och skapar en säkrare leveranskedja för oss. Våra leverantörer följer skogsvårdslagen, vilken bland annat stället krav på återplantering och hänsyn till natur och kultur.

Indus svenskt trä

Arbetsmiljö

Vi jobbar ständigt i riktning mot fem ambitiösa arbetsmiljömål som är framtagna i samråd med vår personal. För att nå målen använder vi oss av utbildningar, skyddsronder, mätningar, kontroller och uppföljningar. För att få arbeta med eller för oss krävs dessutom en genomförd utbildning som vi kallar ”Induscertifierad entreprenör”. I den beskriver vi tydligt vår nolltolerans mot kränkningar och särbehandling, vilket även står skrivet i vår uppförandekod.

Indus installation av moduler

Kompetens

Hos oss är kompetens ett kärnvärde. En välutbildad organisation kan leva upp till våra kunders förväntningar och får våra medarbetare att utföra sitt arbete säkrare och bättre. Tillsammans har vi genomfört dryga tusentalet utbildningstimmar under detta redovisningsår. Vissa utbildningar är ett krav för att bibehålla en säker arbetsplats, andra får medarbetarna välja själva.

Indus datorskärm och människor

Engagemang

Våra medarbetare har under året tagit egna initiativ och drivit igenom fantastiska förändringar för att vårt företag ska utvecklas hållbart. Det handlar bland annat om ett återbruk av vitvaror och inredning som nya hyresgäster inte vill ta över, återvinning av batterier i förbrukad elektronik samt bikupor till vårt kontor i Kungälv som Sveriges biodlarförening sköter om.

Indus hållbarhet

Indus hållbarhetsrapport

Här nedanför laddar du ner vår hållbarhetsrapport.

Ladda ner hållbarhetsrapporten


 

Testa hur målmedveten du är

Testa här

Prata hållbarhet med oss

Kontakta gärna vår hållbarhetschef för att ställa frågor eller kanske prata utmaningar och framtid?

Sofia Linde
Marknads- & Hållbarhetschef

Telefon: 0303-390 419

Prata hållbarhet med oss

Kontakta gärna vår hållbarhetschef för att ställa frågor eller kanske prata utmaningar och framtid?

Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Social hållbarhet
Ladda ner
vår rapport
Prata hållbarhet
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd