Ökar kapaciteten på både kort och lång sikt

Indus skolmoduler har ljus interiör, goda akustikegenskaper och en väl genomtänkt planlösning. Klassrummen är 61 m² vilket ger en bättre arbetsmiljö och en förutsättning för bättre lärande.

Sedan starten 1974 har vi samlat på oss mycket erfarenhet men också tagit till vara på input och önskningar från pedagoger och beställare. Det är kanske därför vår skolmodul S27 är så populär att den valts till över 450 etablerade skolor i Sverige. Som helhetsleverantör kan Indus åta sig allt från markarbeten och bygglovsansökning till etablering, inflyttning av möbler och byggnation av lekplatsutrustning. När byggnaden är på plats ser vi till att allt fungerar och våra servicetekniker finns alltid till hands vid eventuella justeringar och frågor.

Väljer du Indus skolmoduler får du en skola att trivas i många, många år framöver.

Indus skolmoduler – klimatsmart och praktiskt

Pedagoger och elever tillbringar många timmar i en skola. Enkla, genomtänkta lösningar och smarta finesser bidrar till en skola att trivas i.

Inga golvskenor i modulskarvarna – för enklare städning

Akustiktak – för behagligt ljud i skolan

Närvarostyrd ventilation – för effektiv luftbehandling och lägre energiförbrukning

Utrymningsdörrar i klassrum – för snabbare evakuering

Uppvärmning, miljö och energi

På Indus strävar vi efter minsta möjliga miljöpåverkan. Därför gör vi inga avsteg från gällande BBR-krav på energiförbrukningen utan använder oss av lösningar som understiger gällande krav. Indus skolmodul S27 drar smått fantastiska 40 kWh/m²/år i uppvärmning. Det tack vare smarta materialval och ett vattenburet radiatorsystem som är kompatibel till av kund önskad energikälla: Luft-/vatten, bergvärme, fjärrvärme, solpaneler, pellets och jordvärme. Läs mer

  • Lägst energiförbrukning
  • Byggda av svenskt trä
  • Välisolerade
  • Klimatkompenserade

Tillgängligheten enligt lagar och normer

Våra skolmoduler är till för alla. S27 är utrustad med stora HWC där det finns plats på vardera sida av toalettstolen i de fall någon behöver hjälp av assistenter. Det finnas inte heller något handfat eller liknande bredvid toalettstolen. Ramper, viloplan utanför entrédörrar samt korridormått är enligt gängse lagar och krav. Det ser vi på Indus som en självklarhet. Indus skolpaviljong är till för alla.

Referenser

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se