Ökar kapaciteten på både kort och lång sikt

Indus skolmoduler har ljus interiör, goda akustikegenskaper och en väl genomtänkt planlösning. Klassrummen är 61 m² vilket ger en bättre arbetsmiljö och en förutsättning för bättre lärande.

Sedan starten 1974 har vi samlat på oss mycket erfarenhet men också tagit vara på input och önskningar från pedagoger och beställare. Det är kanske därför vår skolmodul S27 är så populär att den valts till över 100 etablerade skolor i Sverige – det är någonting som vi är oerhört stolta över.

Som helhetsleverantör av skolmoduler kan vi på Indus åta oss allt från markarbeten och bygglovsansökning till etablering, inflyttning av möbler och byggnation av lekplatsutrustning. När lokalen är på plats ser vi till att allt fungerar och våra servicetekniker finns alltid till hands vid eventuella justeringar och frågor. På så sätt kan pedagoger ägna sig åt sin viktiga uppgift att utbilda våra framtida generationer, trygga i vetskapen om att minsta lilla problem kan åtgärdas på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Kommuner som väljer Indus skolmoduler får en skola att trivas i många, många år framöver.

Indus skolmoduler – klimatsmart och praktiskt

Pedagoger och elever tillbringar många timmar i en skola. Därför har vi på Indus sett till att våra skolmoduler uppfyller de krav och önskemål som finns från pedagoger. Lokalerna ska underlätta lärandet och vara trivsamma både under lektionstid, raster och lek. Lokalerna behöver vara byggda på ett sätt som gör att de är lättstädade, motverkar höga ljudnivåer och skapar ett trivsamt intryck för alla som vistas där under skolårets alla dagar. Stora klassrum bidrar till att pedagoger får en bra uppsikt över hela klassen och skapar en känsla av luft och utrymme. När vi på Indus utvecklat våra skolmoduler har alla dessa frågor varit av yttersta vikt.

Genom enkla, genomtänkta lösningar och smarta finesser bidrar våra skolmoduler till en skola att trivas i – för både pedagoger och elever.

Indus tröskelfritt

Inga golvskenor i modulskarvarna – för enklare städning

Öra

Akustiktak – för behagligt ljud i skolan

Indus ventilation

Närvarostyrd ventilation – för effektiv luftbehandling och lägre energiförbrukning

Indus utrymningsdörrar

Utrymningsdörrar i klassrum – för snabbare evakuering

Uppvärmning, miljö och energi

På Indus strävar vi efter minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Det gäller hela vår verksamhet och samtliga av våra moduler. Därför gör vi inga avsteg från gällande BBR-krav på energiförbrukningen utan använder oss av lösningar som understiger gällande krav. Indus skolmoduler av modell S27 har en låg energiförbrukning. Det tack vare smarta materialval och ett vattenburet radiatorsystem som är kompatibel till av kund önskad energikälla: Luft-/vatten, bergvärme, fjärrvärme, solpaneler, pellets och jordvärme. Läs mer

  • Låg energiförbrukning
  • Förnybar energi med solkraft
  • Klokt ventilationssystem
  • Isolerade för svenskt klimat
Indus solceller på Drakbergsskolan

Tillgängligheten enligt lagar och normer

Vi på Indus är övertygade om att skolans utformning spelar en stor och viktig roll för hur inkluderade barn kan känna sig. Därför jobbar vi hårt för att se till att våra skolmoduler är till för alla. Våra skolmoduler av modell S27 är utrustade med stora RWC där det finns plats på vardera sida av toalettstolen i de fall någon behöver hjälp av assistenter. Det finns inte heller något handfat eller liknande bredvid toalettstolen. Ramper, viloplan utanför entrédörrar samt korridormått är enligt gängse lagar och krav. Det ser vi på Indus som en självklarhet. Indus skolmoduler passa alla.

Indus moduler förskola Mossen Göteborg

Referenser

Guide för upphandlingar

Vi förstår att processen med offentliga upphandlingar kan upplevas som komplicerad. För att underlätta för dig har vi, i samarbete med Upphandling24, tagit fram en kostnadsfri guide.

Hör av dig så berättar vi mer

Beatrix Fager
Beatrix Fager
Beatrix Fager
Säljare syd
Olof Gullmarstrand
Olof Gullmarstrand
Olof Gullmarstrand
Säljare väst
Mikael Johansson
Mikael Johansson
Mikael Johansson
Säljare väst
Anders Matspers
Anders Matspers
Anders Matspers
Säljare öst
Alexander Ström
Alexander Ström
Säljare privat sektor - öst

Frågor & svar om skolmoduler

Vad är särskilt med Indus skolmodulers interiör?

Indus skolmoduler har en ljus interiör med goda akustikegenskaper och en väl genomtänkt planlösning. Klassrummen är rymliga med en yta på 61 m², vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för effektivt lärande.

Hur har Indus samlat erfarenhet sedan starten 1974?

Sedan starten 1974 har Indus samlat värdefull erfarenhet genom att ta vara på input och önskemål från pedagoger och beställare. Det har lett till skolmoduler som uppskattas av de som vistas i dem och uppfyller de särskilda krav som gäller för skollokaler.

Vad gör Indus skolmodul S27 så populär?

Populariteten hos Skolmodulen S27 från Indus är tack vare dess anpassning till pedagogers och elevers behov och har valts till över 100 etablerade skolor i Sverige.

Vilka tjänster erbjuder Indus som helhetsleverantör av skolmoduler?

Indus erbjuder en helhetstjänst som inkluderar allt från markarbeten, bygglovsansökningar, etablering, inflyttning av möbler, till byggnation av lekplatsutrustning, samt underhåll och service.

Varför är Indus skolmoduler ett bra val för kommuner?

I skolans värld kan behovet av fler och större lokaler uppstå med kort varsel. Med Indus skolmoduler kan lokalyta adderas om plötsliga eller kortsiktiga behov uppstår. Den flexibla och snabbetablerade lösningen gör Indus skolmoduler till ett bra val för kommuner. Lösningen belastar inte heller ekonomin mer än enbart under hyrestiden.

Hur bidrar Indus skolmodulers design till en bättre lärmiljö?

Indus skolmoduler är designade för att vara lättstädade, motverka höga ljudnivåer, och skapa trivsamma miljöer med stora klassrum, vilket bidrar till en bättre lärmiljö för både pedagoger och elever.

Vilka miljö- och energieffektiva lösningar erbjuder Indus skolmoduler?

Indus skolmoduler fokuserar på miljö- och energieffektivitet genom att uppfylla och överträffa BBR-krav på energiförbrukning, använda förnybara energikällor som solkraft, och inkludera smarta ventilationssystem och isolering anpassad för det svenska klimatet.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd