Referenser

Drakbergsskolan expanderar med moduler

I en skogsdunge nedanför en bergsknalle med havet runt hörnet har Drakbergsskolan uppfört en helt ny byggnad. Vi träffade rektor Annett Bawel för att få en bättre inblick i projektet.

1992 var nedläggningen av den kommunala Kannebäcksskolan i Frölunda ett faktum. Det fanns inga andra alternativ än att starta en friskola för att få behålla en skola i området. Några föräldrar bildade Kannebäcks friskoleförening och tillsammans med en Freinet-inspirerad lärargrupp utgjorde de kärnan i Drakbergsskolan som startades 1993. Trots beslutet om nedläggning, blev Kannebäcksskolan kvar och är idag en skola för hörselskadade barn.

Ända sedan starten fanns ett samarbete skolorna emellan, avseende slöjdsalar och idrottshallar men nu har verksamheterna vuxit och Drakbergsskolan behövde göra en förändring.

– I lokalerna vi sitter i idag, satt från början Stadsdelsförvaltningen. Med Indus hjälp har vi anpassat lokalerna till vår verksamhet, flyttat väggar, bytt golv och nu senast byggde vi om vår altan till klassrum. Vi satte också upp en temporär paviljong för musik- och hemkunskapsundervisning. Eftersom vi redan hade ett hyresavtal och bra samarbete med Indus, föll det sig helt naturligt att välja deras lösning för våra nya slöjd- och lektionssalar, berättar Annett Bawel.

För tre år sedan började arbetet med bygglovsansökan och här har man haft ett nära samarbete med Indus. Gudrun Elfström som varit administratör på skolan men nu gått i pension, har ryckt in som konsult under bygglovstiden och hållit i kontakten med leverantören.

Indus skolmoduler Drakebergsskolan

Förväntningar på de nya lokalerna

Annett har arbetat på Drakbergsskolan i sex år och har höga förväntningar på de nya lokalerna. Åk 4-5 kommer flytta in i de 60 kvadratmeter stora klassrummen och skolans alla 250 elever kommer nyttja trä- och textilslöjdssalarna.

– Slöjden kommer få en central roll i undervisningen i och med att vi får mer yta. Vi är en praktisk estetisk skola och nu kommer vi kunna arbeta på helt annat sätt, säger Annett.

Eftersom man ska ha slöjd i lokalerna krävs lite speciallösningar som förstärkt golv och bättre ventilation men i övrigt är det helt normala moduler med gott om plats, RWC-toaletter och hiss. På taket finns däremot något som inte alla moduler utrustas med.

– Vi har valt att sätta solcellspaneler på taket eftersom läget är perfekt. Huset blir självförsörjande och det här kommer också innebära en naturlig del i miljö- och hållbarhetsarbetet på NO- och mattelektionerna, fortsätter Annett.

De nya modulerna är byggda på en stengrund, har vackra belysta burspråk och ser ut precis som en permanent byggnad. Till skolstarten i augusti ska allt vara klart för inflyttning.

– När vi väl fick bygglovet på plats gick det väldigt fort. Arbetet med att ta bort den gamla paviljongen startade i mars och de första modulerna anlände 28 maj. Allt har löpt på smärtfritt och vi har bara bra saker att säga om vår leverantör Indus. Nu ser vi med spänning fram emot inflyttningen, avslutar Annett.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd