Referenser

Tydlig lärmiljö – viktigt för Hallerna förskola

Barn utvecklas efter sin egen förmåga och då är det viktigt att kunna erbjuda en miljö som är tydlig, föränderlig och kommunikativ. Hallerna förskola i Stenungsund har sin verksamhet i rymliga och ljusa moduler från Indus.

Hur känns det att arbeta i moduler jämfört med den klassiska förskolebyggnaden?
– Upplevelsen var över förväntan säger Rebecka Lindström, förskollärare på Hallerna förskola. Standarden är hög och därför blev inte övergången så stor och modulen har bra förvaringsmöjligheter utan att ta av utrymmet i rummet. Än så länge har vi inte riktigt kommit in i alla rutiner och det är lite ovant att sitta på andra våningen och åka hiss med matvagnen. Men modulerna är rymliga och ljusa och ger goda förutsättningar för att bygga upp en verksamhet. En tydlig, föränderlig och kommunikativ miljö ger barnen goda förutsättningar för att kunna utvecklas efter sin egen förmåga.

För- och nackdelar med att arbeta på övre plan?
– Det finns många fördelar! Vi har ingen genomgångspassage genom vår avdelning, vi störs inte av ljud som kan uppstå runtom och sen är det väldigt fin utsikt där modulen är placerad just nu. På ena sidan ser vi skolan och skateparken och på andra sidan ser vi ut över gården och en bit in i det grönområde som finns runt oss. Detta ger barnen möjlighet att se världen ifrån ett annat perspektiv.

Många väljer att dela in de stora salarna med skärmväggar eller göra fler rum. Varför har ni valt en öppen planlösning?
– Utifrån min barnsyn och kunskapssyn blir dörrar och små rum mindre inbjudande eftersom barnen inte kan se vad som erbjuds. Jag ser fler fördelar med att bygga ”rum i rummet” med hjälp av mattor, lägre hyllor, tyger och öppna spaljéer. Det ska ge en känsla av en öppen planlösning med små stationer. Ytorna är tydliga och kommunikativa så att barnen är medvetna om vad som förväntas i de olika miljöerna. Har man en yta för Lego vet barnen att det är här (där) man ska leka med Lego genom hur materialet presenteras. Det här sättet att arbeta ger barnen en tydlighet och insyn i vad som erbjuds, men det minimerar också risker och hinder för en kränkande behandling som kan förekomma bakom stängda dörrar. Självklart kan det finnas behov att skärma av en mindre yta, men då hade jag hellre önskat att kunna hänga upp tunna gardiner i taket och använda dessa som avskärmning.

Hur tror du att lokalen påverkar ett barns inlärning?
– Om det inte finns möjlighet att få uppleva, upptäcka och utforska påverkar det ett barns inlärning. Med andra ord handlar det först och främst om hur personerna i lokalen väljer att använda utrymmet. Dessutom måste det finnas förutsättningar för att barnen ska lyckas vid toalettbesök, hänga sina kläder osv. Barnen ska ges möjlighet till att vara självständiga. Man ska veta att barns anpassningsförmåga efter situation och sammanhang är fantastisk. De gör något meningsfullt av alla situationer. Alla barn gör sitt bästa. Barnen måste få känna sig delaktiga i uppbyggnaden av lokalen.
– En annan viktig bit är ljusinsläpp och tyg eller annat material som dämpar ljud. De moduler vi är i nu ger möjlighet att använda lokalen efter önskemål då lokalen är ljus och enfärgad. Hade lokalen varit inredd med tex. mönstrade väggar så hade det skapat ett visuellt buller och begränsat användningen av lokalen.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd