Referenser

Ljudkänslig verksamhet kompletteras med modulärt solcellssystem

Indus färdigställde paviljonger för logopedverksamheten till Sunderby Sjukhus i Luleå.

– Det var ett omfattande projekt som innebar en hel del projektering innan vi kunde påbörja arbetet. Kraven på ljudnivåerna var hårda men vår produkt är framtagen för att klara dessa ljudkrav. Den är också 100% tillgänglighetsanpassad efter de senaste kraven. Utöver detta hade kunden i det här fallet mycket höga krav på luftflöden, högre än vad vi är vana vid, berättar Indus ansvarige säljare Fredrik Löfberg.

– Montagetiden är oerhört kort eftersom våra moduler byggs i fabrik och lyfts på plats likt stora legoklossar. Att lyfta alla tolv modulerna på plats tog bara en dag, Därefter påbörjades arbetet att få lokalerna exakt så som kunden önskade. Vi ändrade väggarnas placering för att skapa större kontorsrum. Ett rum ljudisolerades och vi byggde dessutom en förbindelsegång mellan modulerna och det befintliga sjukhuset. I och med detta har logopedverksamheten nu blivit en välintegrerade och naturlig del av sjukhuset, fortsätter Fredrik Löfberg.


Modultaken kompletterades med unikt solcellssystem.
– Vårt koncept med modulära solscellssystem har tagit tre år att ta fram. Den första leveransen var till en förskolelokal i Kungsbacka kommun, säger Johan Wall Engverth som är solenergiansvarig på Indus.

– Här i Luleå är det en sjukhusverksamhet vilket ställer helt andra krav på tekniska lösningar än till exempel kontor eller skolor. Man har till exempel reservkraft som tar vid om det blir strömavbrott. Då reservkraften slår in startar även solcellerna och stöttar även då med extra ström. För att lösa den här kritiska punkten tog vi in expertis som är duktiga på reservkraft, fortsätter Johan.

De åtta solcellssektionerna lyftes på plats med mobilkran och därefter började elektrikerna installationen. Totalt tog hela installationen av panelerna två dagar och logopedens verksamhet behövdes endast avbrytas under 20 minuter så Indus påverkan på den dagliga verksamheten blev minimal.

– Det är så roligt nu när det är vintertid och man tänder upp anläggningen i Luleå. Den producerar mer el än anläggningarna i södra Sverige tillsammans just idag, avslutar Johan.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd