Referenser

Kungsbacka kommun satsar på förnybar elproduktion

Förskolan Stora Loket i Åsa i Kungsbacka kommun hyr sedan 2020 förskolemoduler från Indus. Nu har man valt att komplettera modulerna med solceller på taket för att vara med i omställningen till en fossilfri elförsörjning.

– Kungsbacka kommun satsar mycket på att investera i förnybar elproduktion och en stor del att denna satsning består av installation av solceller. Stora delar av taken i vårt egna fastighetsbestånd har redan solceller installerade och i samtliga nyproducerade byggnader installeras solceller. För de byggnader vi hyr finns inte alltid samma möjligheter och därför är vi glada över att upplägget som vi har tillsammans med Indus. Nu kan vi installera solceller även på våra inhyrda byggnader och fortsätta vår omställning samtidigt som vi gynnar både teknik och nytänkande, berättar Christian Ek, energiingenjör på Kungsbacka kommun.

Att valet föll på solceller för Kungsbacka kommun är kanske inte så konstigt med tanke på att den största nyttan är just förnybarheten. Solenergi är hållbar och har en lägre klimatpåverkan än elproduktion som baseras på fossila bränslen. Solceller är också enklare att installera och drifta än exempelvis byggnation av vind- eller vattenkraft och det är också en produktion som sker nära konsumtionen vilket bidrar till att minska problem i elnätet såsom effektbrist eller transportförluster.

I projektet för Kungsbacka Kommun ansvarade Indus för hela processen från produktionsberäkning till driftsättning.

– Jag upplever att det var enkelt att starta upp projektet och det enda vi behövde göra vara att finjustera storleken på solcellsanläggningen efter våra önskemål och därefter göra en beställning. Vi fick en bra genomgång av upplägg och förutsättningar och har haft en bra dialog genom hela projektet i samband med val av byggnad och storlek på solcellsanläggning. Det finns möjlighet att komplettera anläggningen med ett räkneverk för att visualisera vad solkraften genererar och finns det önskemål från verksamhetens sida om detta, är det något vi kommer titta på framöver, avslutar Christian Ek.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd