Referenser

Moduler med energi och miljö i fokus

Det som förr kallades för baracker med direktverkande el och dålig prestanda är idag ett minne blott. Indus moduler är högkvalitativa produkter med miljö och energibesparingar i fokus.

Vid årsskiftet träder Boverkets nya byggregler i kraft vilket innebär skärpta energikrav. Rent teoretiskt innebär detta att man lämnar en energibalansräkning ihop med bygglovshandlingen. Du måste också göra en uppföljning där du kan påvisa att det blev som du beskrev genom att använda godkända beräkningsprogram som Boverket rekommenderar.

– Miljön är något som angår oss alla och vi måste arbeta för lägre utsläpp och minskad energiförbrukning. Kommuner har som krav i sina klimatplaner att minska energiförbrukningen med 25-30% inom en femårsperiod och vi kan med stolthet säga att vi kan leverera moduler som klarar kommande krav redan idag, säger Fredrik Hagman, vice VD på Indus.

Effektiv fjärrövervakning
Indus högkvalitativa moduler är välisolerade och har fönster med låga u-värden. De är producerade av svenskt trä och invändigt används mycket naturmaterial. Eftersom modulerna tillverkas i Sverige blir det heller aldrig tal om några långa transportsträckor och klimatpåverkan blir lägre.

– Vi försöker att effektivisera så mycket som möjligt! Vi kan till exempel fjärrövervaka värmepumpar och ventilationsaggregat från vårt kontor och inom kort kommer vi också fjärrövervaka energiförbrukningen. På så sätt kan vi optimera driften men också få tidiga indikationer på exempelvis en högre förbrukning än normalt. Ett vanligt exempel är att man reglerat ventilationen under veckan och glömt att ställa ner den till helgen. Att vi kan hålla koll på förbrukningen genom fjärrövervakning blir en extra trygghet för kunden. Dessutom undviks onödiga serviceresor och miljöpåverkan minimeras, avslutar Fredrik.

Indus moduler levereras med värmepump och ett vattenburet uppvärmningssystem som standard och energiförbrukningen ligger på cirka 40 kWh/kvadratmeter och år.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd