Därför har Indus drivit branschens första partnering-projekt

28 mars 2024

Indus partnering-projekt i Sala

Två nya förskolor – och mängder av lärdomar att jobba vidare med. Branschens första partneringprojekt är i mål efter att Indus och Sala kommun gått samman för att lösa akut behov av lokaler för kommunens förskolor.

Partnering är en strukturerad samarbetsform där inblandade parter har öppna spjäll och transparens mellan varandra. Det gäller alltifrån ekonomi och avtal till strategiska beslut om projektets gång. Transparensen innebär att de inblandade parterna tillsammans känner ägandeskap för hela projektet.

Samarbetsformen är väl utbredd inom byggbranschen, men inom modulbranschen har modulföretag endast tidigare medverkat som underentreprenörer. Vi på Indus blir alltså först i branschen.

– Det har varit väldigt roligt att jobba så tajt och nära kunden. Det blir mer effektivt när man hjälps åt. Med tanke på öppenheten och det närmare samarbetet så är partnering någonting vi absolut vill fortsätta jobba med i framtiden, säger Jannica Skyving, försäljningschef på Indus.

Responsen från ansvariga på Sala kommun ekar den känslan.

– De har varit otroligt positiva och tycker att det har fungerat väldigt bra och att det varit väldigt fin leverans från vårt håll. De som fått se modulerna säger att de är positivt överraskade, säger Jannica Skyving.

”Snabbheten var A och O”

Projektet tog sin början under våren 2023 efter vunnet anbud, men det dröjde fram till mitten på augusti innan arbetet kunde påbörjas på allvar. Med dubbel hastighet har vi på Indus kunnat leverera de två förskolor som kommunen efterfrågat.

I slutet av december skedde inflyttning i den ena modulen – i början av januari i den andra.

– Snabbheten var A och O. Kommunen behövde ha lokaler på plats i januari för att kunna ta bedriva den verksamhet som de ansvarar för, säger Jannica.

Kök i Sala

Den ena förskolan planeras att vara i bruk mellan 5 och 10 år. Den andra allt från 1,5 till 10 år. Modulerna som har levererats utgår från våra standardmoduler för förskolor, men med väl valda tillägg.

– Vi har haft en tät och nära dialog om de speciallösningar som efterfrågats. Vi lyssnade på grundönskemålen och tog fram nya motförslag som både accepterades och uppskattades – och som dessutom undvek kostnadsdrivande ombyggnationer.

Solceller blev smart lösning

En utmaning som Sala kommun har brottats med är att få strömförsörjningen att räcka för både befintligt gymnasium och ny förskola.

Det lyckades vi på Indus råda bot på. Vårt erbjudande med solceller på modulernas tak har gjort att Sala kommun kan spara pengar, minskar riskerna och blir merhållbara.

– För vår del blir det en lite högre kostnad, men vi erbjuder solceller för att vi satsar på hållbarhet och vill att våra kunder och hyresgäster ska kunna fatta hållbara beslut.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd