Indus släpper hållbarhetsrapport

21 september 2023

Sofia Linde, marknads- och hållbarhetschef på Indus

För andra året i rad släpper vi på Indus vår hållbarhetsrapport. Vi gör det för att vi är övertygade om att den gröna omställningen kräver samarbete och öppenhet. Årets huvudfokus ligger på offentliga upphandlingar, transporter och ett fortsatt arbete med att lyfta solkraftens betydelse.

Förra året bröt vi ny mark. För första gången någonsin valde vi att dela med oss till kunder och intressenter hur vi arbetar med hållbarhet. På ett transparent sätt visade vi öppet både våra framsteg och utmaningar.

Vi har inga lagkrav på oss att rapportera, men vi gör det ändå. Så även i år.

Läs mer om Indus hållbarhetsrapport här

– Det är ett jättestort steg att över huvud taget jobba med hållbarhet så dedikerat och genuint som vi gör. Det finns en stolthet i att kunna säga att vi jobbar med hållbar utveckling och jag tror att flera väljer att arbeta hos oss av den anledningen, säger Sofia Linde, marknads- och hållbarhetschef på Indus.

Bättre transporter

Indus viktigaste övergripande hållbarhetsfråga gäller minskat klimatavtryck. Den frågan genomsyrar stora delar av vårt hållbarhetsarbete. En stor del i omställningen rör transporter av våra moduler, där vår ambition är att de ska vara fossilfria 2030.

Därför är det glädjande att kunna berätta att vi under året har kravställt så att de transportörer av moduler vi samarbetar med ska vara certifierade enligt Fair Transport. Certifieringen säkerställer att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

– Förutom att det är bra för klimatet tror vi att detta är en fördel för oss i kunddialogen. Våra kunder kan känna sig trygga och luta sig mot att våra transporter sker på ett bra sätt. Nästa steg blir att våra kunder ställer krav på fossilfria transporter. Där är vi inte än, men detta är ett steg i rätt riktning.

Vikten av fossilfri energi

Vi kan se en tydlig förflyttning i branschen när det kommer till inställning till fossilfri energi. Det är positivt – men än finns arbete att göra. Framför allt när det kommer till offentliga upphandlingar av moduler.

– Jag hoppas självklart att man i framtiden viktar hållbarhet före pris i offentliga upphandlingar. Det är åt det hållet vi vill gå, säger Sofia Linde.

Vi är övertygade om solkraftens betydelse i den gröna omställningen och för våra kunders förmåga att nå sina klimatmål. I snitt sparar våra kunder femtio procent av energin genom att använda våra moduler med solkraft. Om samtliga moduler skulle hyras ut tillsammans med våra solceller skulle vi täcka en takyta på omkring 125 000 kvadratmeter. Där är vi inte än, men arbetet fortsätter.

– Nästa år hoppas jag att vi har lyckats ännu bättre med att informera våra kunder om fördelarna med att välja fossilfri energi.

Målsättning med Indus hållbarhetsarbete:

  • Att hela organisationen ska ha kunskap om vad hållbarhet innebär och i synnerhet för Indus och våra intressenter.
  • Att vårt varumärke tydligt ska förknippas med ansvarstagande och framåtskridande arbete inom hållbarhet.
  • Att vi håller oss uppdaterade och är snabba på bollen vid nya kravställningar och ändrade regelverk.
  • Att vi alltid ska motta innovationer från organisationen med öppna armar och göra ärliga beräkningar som ska ligga till grund för beslutet.
  • Att våga omvärdera vår affär för hållbarhetsåtgärder men som givetvis inte riskerar vår ekonomiska trygghet.
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd