Nyheter

2022-01-07

Vi vill önska en riktigt skön sommar!!

Under vecka 29 & vecka 30 håller vi kontoren stängda.

Vid eventuella akuta fel i våra kunders lokaler, dvs av sådan art att det måste åtgärdas, välkomna att kontakta närmaste hantverkare, lämpad för den yrkeskategorin som felet avser. Efter v.30 kontakta oss service.vast@indus.se eller 0303-390 444 för att berätta vad som hänt samt vem som tillkallats för åtagandet.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd