.

Att hyra moduler

Letar du efter en flexibel och smart lösning för att täcka ert lokalbehov? Då har du kommit helt rätt. Men var börjar du, hur går du vidare och vilka saker behöver du ha koll på för att hyra moduler? Det hjälper vi dig gärna att reda ut.

Hyrmoduler är rätt

 • för dig som med kort varsel behöver få funktionella och trivsamma lokaler på plats.
 • när era behov förändras med tiden. Genom att addera eller ta bort moduler och tillval så anpassar ni lokalerna efter er verksamhet – inte tvärtom.
 • eftersom framtiden är cirkulär. När ni flyttar ut, flyttar lokalen dit den behövs. Effektivt för både plånbok och planet.
Indus hållbarhet

Inför din beställning

När du kontaktar oss på Indus för att hyra lokaler så ser vi först till att få koll på era förutsättningar och behov. Dessa frågor är det bra om ni har funderat på inför er beställning:

 • Hur många personer ska kunna vara i lokalerna samtidigt?
 • Vilka aktiviteter vill ni göra plats för? Möten, ostört arbete, gemensamma luncher, pingis?
 • Hur ser er miljöpolicy och era klimatmål ut och hur kan lokalerna anpassas för att ligga i linje med dem?
 • Hur mycket av arbetet före och under byggnationen vill ni göra själva och vilka delar vill ni få hjälp med? Kontakta oss så hjälper vi er att planera och utföra de delar av byggnationen ni behöver. Kontakta oss här.
Two Women Working In Office

Fallgropar att undvika

Det är skönt att slippa vara efterklok. Även om hyrmoduler ger betydligt större flexibilitet än nybyggnation så finns det beslut som bäst fattas i förväg. Nedan listas några fallgropar som kan undvikas genom att tänka efter före:

För låga energikrav

Energianvändning är både en klimat- och en kostnadsfråga. Det är också en fråga som kommer att bli allt mer aktuell i framtiden. Att höja energikraven över miniminivån innebär lägre driftskostnader för er, samtidigt som ni får lättare att nå era uppsatta klimatmål. Indus moduler är välisolerade och anpassade för att lätt kunna användas med solceller, så att ni kan ta en ledande position i omställningen. Läs mer om Indus solkraft här.

Ohållbar uppvärmning

Att modulen ni har beställt bara kan värmas upp med direktverkande el kan bli en tråkig överraskning. Med Indus som leverantör slipper ni hamna där, eftersom våra lokaler har vattenburen värme som standard och enkelt ansluts till fjärrvärme, bergvärme eller värmepumpar. Det krävs inte många månaders tidshorisont för att det ska löna sig jämfört med el-element.

Missade BBR-krav

Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på lokalers tillgänglighet, säkerhet och påverkan på såväl omgivningen som på människorna som vistas i dem. Att missa något av kraven kan bli besvärligt att åtgärda i efterhand. Med Indus kan ni känna er trygga med att lokalerna uppfyller alla krav, varav många med god marginal.

Indus hållbarhet

Låt oss hjälpa er

Hos oss finns en gedigen erfarenhet av att få moduler på plats, anpassa och serva dem. Vi kan stå för projektering, bygglovsritningar, markentreprenad, anslutningar av el och VA, bland annat. Ni kan också låta oss sköta projektledning av lokalfrågan hos er, för att spara på era egna resurser.

I de flesta projekt går vi in som underentreprenör (se förklaring nedan) men vi tar även på oss generalentreprenad och i vissa fall, totalentreprenad.

 • Underentreprenad utförs på beställning av en general- eller huvudentreprenör (vid delad entreprenad). Den underentreprenör som anlitas arbetar åt den upphandlande entreprenören, inte åt dennes beställare (som oftast är byggherren).
 • I en generalentreprenad upphandlar beställaren en entreprenör (generalentreprenören). Generalentreprenören upphandlar i sin tur ett antal underentreprenörer. Underentreprenörerna blir sidoentreprenörer sinsemellan.
 • Totalentreprenad innebär att du bara har en avtalspart. Vid fel i entreprenaden vänder du dig till din avtalspart även om ansvaret för felet slutligen hamnar hos den entreprenör som totalentreprenören har anlitat, alltså en underentreprenör till din avtalspart.

Hur mycket vi hjälper er med är något vi avtalar tillsammans och stämmer av längs vägen. Vi är aldrig längre än ett samtal bort.

Kontakta oss

Du kanske vet exakt vilka moduler du vill hyra. Eller så har du just börjat fundera. Oavsett, så är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra regionala projektledare för att komma vidare med framtidens lokaler.

 • Skyddas av Google reCaptcha.
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd