Nyheter

2021-26-07

Beatrix Fager, projektsäljare

Beatrix har lång erfarenhet inom skola och förskola. Hon har arbetat med försäljning av pedagogiskt lekmaterial, inredning till förskolor och skolor samt planering och gestaltning av lekplatser och aktivitetsytor utomhus.

– Nyfikenheten och äventyrslusten ledde mig till Indus. Jag insåg snabbt att bakom varumärket stod härliga människor som tillsammans skapar en fantastisk företagskultur med betydelsefulla värderingar. Ambitionen, drivkraften och glädjen sitter redan i de nybyggda väggarna i Arntorp. Jag känner att jag hamnat på helt rätt ställe. För vem vill inte vara med och skapa branschens mest hållbara lärmiljöer tillsammans med underbara kollegor?

Beatrix är en driven, ambitiös och målinriktad säljare som vet vilken påverkan inomhusmiljö har på barnens inlärningsförmåga.

– Jag är lyhörd och tillsammans med kunden hoppas jag kunna skapa många pedagogiska lärmiljöer som sätter barnens bästa, funktionalitet, hållbarhet och kvalitet främst.

Beatrix tror att hållbarhetstrenden kommer att hålla i sig och utvecklas ännu mer.

– Att anpassa skollokaler och förskolelokalers storlek utifrån varierande elevunderlag med hjälp av moduler och sedan skicka dem vidare till nästa kund som har större lokalbehov, passar helt rätt i ett cirkulärt samhälle. Tillsammans med solenergi är det verkligen framtidens lokaler.

Mitt intryck av Indus efter ett fåtal veckor är att hållbarhetstänket går som en röd tråd genom alla avdelningar. Indus är ett fantastiskt företag, med mycket energi, vilja, innovationsförmåga, kompetens och med ett vinnande koncept.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd