Nyheter

2016-25-04

Förskolepaviljong i Sätra

Indus har etablerat en ny förskolepaviljong i Sätra, Gävle kommun. Det är en förskola i två våningar med sammanlagt 1 400m². Sex klasser om vardera 16-18 elever och totalt 16 pedagoger kommer att nyttja förskolemodulerna.

På bilden ser vi Ann-Charlotte Låks som kommer att ansvara för dels den nya etableringen men även för fritidsverksamheten på andra skolor. Till höger står rektorn Hans Stockselius.

Fotograf: Jörgen Svendsen

Bilden är lånad från www.arbetarbladet.se

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd