Nyheter

2016-20-09

Förskolepaviljong till Gagnef kommun

Indus förskolepaviljong bestående av 9 st så kallade F27-moduler kommer under de närmaste fem åren vara en del av Gagnef kommuns barnomsorg.

I förskolemodulerna finns två stora avdelningar som vardera har två grupprum, ett rymligt allrum samt ett väl tilltaget kapprum. Det sistnämnda är på hela 26m². Varför vi på Indus väljer att ta så stor yta i anspråk för ett kapprum är att vi vet av erfarenhet hur trångt det kan bli när alla barnen skall kränga på sig ytterkläder samtidigt. Mer svängrum ger mindre trängsel och därmed ökad trivsel och en godare arbetsmiljö. Både för stora och små.

Vad kanske inte många vet är att dagens paviljonger är minst lika bra om inte bättre än en permanent byggnad. En förskola byggd med moduler har samma krav på sig som en permanent byggnad. Reglerna kring detta gör gällande att när en verksamhet är av tillfällig art kan man göra vissa avsteg från kraven. Men eftersom en förskola och en skola INTE är av tillfällig karaktär så gäller inga undantag. Det enda som är tillfälligt är modulerna som utgör en del av verksamheten. Så därför har vi på Indus sett till att våra moduler uppfyller gängse lagar och krav.

Vi hoppas att både barn och pedagoger uppskattar den nya förskolelokalen med dess ljusa interiör och luftiga kapprum. Självklart är det komfortvärme i golven där de små leker för en behagligare vardag.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd