Nyheter

2017-22-03

Indus etablerar ny skolmodul i Malmö

Det är Videdalskolan i Husie som kommer att utökas med sju klassrum med tillhörande grupprum, personaldel samt kök. 35st av Indus skolmodul, kallad S27, kommer att utgöra nya möjligheter att bedriva skolverksamheten för runt 200 elever.

 

Hyrestiden är satt till fem år. I Indus åtagande ingår förutom själva montaget även markarbeten och ytter skolmiljö. På Indus gillar att koppla ett helhetsgrepp kring etableringarna. Vi tror också att om leverantören av modulerna sköter allt från markarbeten till överlämning så ger det beställaren en trygghet att ett företag ansvarar för allt.

Vi hoppas att pedagoger, elever och beställare på kommunen blir nöjd med de nya skollokalerna.

Läs mer om våra skolmoduler via länken här intill. S27 – Indus skolmoduler

Bilden visar hur det såg ut på montageplatsen under dag två.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd