Så ser framtidens energieffektiva och hållbara skollokaler ut

Indus erbjuder framtidens skollokaler i form av hyrmoduler med solkraft. Indus moduler innebär toppmoderna trivsamma lokaler som ger god arbetsmiljö och låg energiförbrukning. Med vårt flexibla solcellskoncept kan energikostnaderna minska med uppemot 50 procent.

Indus är en helhetsleverantör som kan åta sig alltifrån markarbeten och bygglovsansökan till etablering, inflyttning av möbler och byggnation av lekplatsutrustning. När lokalen står på plats finns Indus servicetekniker alltid till hands.

– När vi jobbar med skolor bidrar vi verkligen med samhällsnytta. Kommuner kan hamna i svårlösta situationer med plötsligt för trånga eller överflödiga lokaler. Vi erbjuder skolmoduler som svarar upp på framtida krav, säger Jannica Skyving, försäljningschef på Indus.

Som branschens mest hållbarhetssträvande leverantör lämnar vi ett lägre klimatavtryck efter oss än många andra i vår bransch. Kommuner som väljer att satsa på moduler från Indus får en lösning som kan vara på plats snabbt och som dessutom kan byggas om och ut efterhand.

– I dessa tider är det naturligt att allt fler kommuner ser till helhetskostnaden när de investerar i nya skollokaler. Vi kan hjälpa kunden att nå sina hållbarhetsmål med våra modullösningar. Vi levererar framtidens högkvalitativa och ändamålsenliga skollokaler, en attraktiv långsiktig lösning för såväl elever som pedagoger, säger Jannica Skyving.

Klimatkloka och flexibla skolmoduler

Indus skolmoduler erbjuder en ljus interiör, goda akustikegenskaper och en väl genomtänkt planlösning. Klassrummen är 61 kvadratmeter, vilket är sju kvadratmeter större än genomsnittet. Det ger en bättre arbetsmiljö och en förutsättning för bättre lärande.

– Vi vill utmana bilden av modulbaserade skollokaler som ett andrahandsalternativ. Merparten av våra kunder upptäcker snabbt fördelarna med våra klimatkloka och flexibla moduler, som är anpassade utifrån skolverksamhetens behov. De har en långsiktigt attraktiv driftkalkyl som dessutom uppfyller högt ställda krav på en god arbetsmiljö för elever och pedagoger, säger Jannica Skyving.

Hos Indus har varje kund möjlighet att skräddarsy sina egna lokaler utifrån sina specifika verksamhetsbehov. De kan exempelvis välja om de vill ha ett eller två våningsplan, hur planlösningen ska se ut, om de behöver lägga till en gymnastiksal och om lokalerna ska utrustas med storkök.

– De kommande åren behövs drygt 1 000 nya skolor i Sverige. I dagsläget när såväl byggmaterial som bränsle kontinuerligt slår nya prisrekord, dessutom efter en period med extrema elpriser, väljer många kommuner att avvakta med större byggprojekt. Vi kan erbjuda ett klimatklokt och totalekonomiskt sunt alternativ som löser lokalförsörjningsutmaningarna, säger Jannica Skyving.

Halverad energiförbrukning

Indus erbjuder även ett flexibelt och återvinningsbart koncept för solceller. Solcellerna sätts ihop och anpassas utifrån projektets förutsättningar och Indus tar ett helhetsansvar för alltifrån projektering till installation samt föranmälan och slutanmälan till nätägare.

– Storskalig solcellstillverkning innebär att vi kan komma ner i pris och erbjuda våra solcellskunder ett förmånligt hyresavtal där kostnaden för kunden blir 1,50 kr per producerad KWh, säger Johan Wall Engverth, solcellsansvarig på Indus.

Indus moduler med solcellsanläggningar har en genomsnittlig energiprestanda på 20 kWh per kvadratmeter och år, vilket motsvarar energiförbrukningen i ett passivhus. Många kunder uppskattar bekvämligheten i Indus nyckelfärdiga solcellslösning, som även fyller ett viktigt pedagogiskt syfte på många skolor.

– Elever och pedagoger kan enkelt överblicka hur mycket solenergi som produceras, vilket leder till spännande diskussioner som på ett naturligt sätt kan integreras i undervisningen. Våra solcellsanläggningar bidrar dessutom till att i genomsnitt halvera modulfastigheternas energiförbrukning, säger Johan Wall Engverth.

Hör av dig så berättar vi mer!

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd