Indus formar framtidens energieffektiva och hållbara skollokaler

Indus erbjuder framtidens skollokaler i form av hyrmoduler med solkraft. Indus moduler innebär toppmoderna trivsamma lokaler för god arbetsmiljö och låg energiförbrukning. Solcellskonceptet är flexibelt och återvinningsbart och kan sänka energikostnaderna med uppemot 50 procent.

Indus är en helhetsleverantör som kan åta sig alltifrån markarbeten och bygglovsansökan till etablering, inflyttning av möbler och byggnation av lekplatsutrustning. När byggnaden står på plats finns Indus servicetekniker alltid till hands.

–När vi jobbar med skolor bidrar vi verkligen med samhällsnytta. Kommuner kan hamna i svårlösta situationer med plötsligt för trånga eller överflödiga lokaler. Vi erbjuder skolmoduler som svarar upp på framtidens krav. Vi är dessutom branschens mest hållbarhetssträvande leverantör. Det innebär att vi lämnar ett lägre klimatavtryck efter oss än vad många i vår bransch gör samt att vi tänker hållbart genom hela vår affär, säger Jannica Skyving, försäljningschef på Indus.

Kommuner som väljer att satsa på moduler från Indus får en lösning som kan vara på plats snabbt och som dessutom kan byggas om och ut efterhand. Indus skolmoduler erbjuder en ljus interiör, goda akustikegenskaper och en väl genomtänkt planlösning. Klassrummen är 61 kvadratmeter, vilket är sju kvadratmeter större än genomsnittet. Det ger en bättre arbetsmiljö och en förutsättning för bättre lärande.

Klimatsmarta och flexibla skolmoduler

–Vi vill utmana bilden av modulbaserade skollokaler som ett andrahandsalternativ. Merparten av våra kunder upptäcker snabbt fördelarna med våra klimatkloka och flexibla moduler, som är anpassade utifrån skolverksamhetens behov, har en långsiktigt attraktiv driftkalkyl och dessutom uppfyller högt ställda krav på en god arbetsmiljö för elever och pedagoger, säger Jannica Skyving.

Hos Indus har varje kund möjlighet att skräddarsy sina egna lokaler utifrån sina specifika verksamhetsbehov. De kan exempelvis välja om de vill ha ett eller två våningsplan, hur planlösningen ska se ut, om de behöver lägga till en gymnastiksal och om lokalerna ska utrustas med storkök.
–De kommande åren behövs drygt 1000 nya skolor i Sverige. I dagsläget, när såväl byggmaterial som bränsle och el kontinuerligt slår nya prisrekord, väljer många kommuner att avvakta med större byggprojekt. Vi kan erbjuda ett klimatklokt och totalekonomiskt sunt alternativ som löser lokalförsörjningsutmaningarna, säger Jannica Skyving.

Pedagogiska och energieffektiva solcellslösningar

Indus erbjuder även ett flexibelt och återvinningsbart koncept för solceller. Solcellerna sätts ihop och anpassas utifrån projektets förutsättningar och Indus tar ett helhetsansvar för alltifrån projektering till installation samt föranmälan och slutanmälan till nätägare.
–Storskalig solcellstillverkning innebär att vi kan komma ner i pris och erbjuda våra solcellskunder ett förmånligt hyresavtal där kostnaden för kunden blir 1,50 kr per producerad KWh, säger Johan Wall Engverth, solcellsansvarig på Indus.

Indus moduler med solcellsanläggningar har en genomsnittlig energiprestanda på 20 kWh per kvadratmeter och år, vilket motsvarar energiförbrukningen i ett passivhus. Många kunder uppskattar bekvämligheten i Indus nyckelfärdiga solcellslösning, som även fyller ett viktigt pedagogiskt syfte på många skolor.
–Elever och pedagoger kan enkelt överblicka hur mycket solenergi som produceras, vilket leder till spännande diskussioner och på ett naturligt sätt kan integreras i undervisningen. Våra solcellsanläggningar bidrar dessutom till att i genomsnitt halvera modulfastigheternas energiförbrukning, säger Johan Wall Engverth.

–I dessa tider är det naturligt att allt fler kommuner ser till helhetskostnaden när de investerar i nya skollokaler. Vi kan hjälpa kunden att nå sina hållbarhetsmål med våra modullösningar. Vi levererar framtidens högkvalitativa och ändamålsenliga skollokaler, en attraktiv långsiktig lösning för såväl elever som pedagoger, säger Jannica Skyving.

Hör av dig så berättar vi mer!

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd