Nyheter

2016-22-04

Indus levererar skolpaviljonger till SISAB, Stockholm

Inom kort kommer Indus att leverera skolmoduler till inte mindre än fyra skolor i Stockholm. Det är det kommunala bolaget SISAB som beställt totalt 72 moduler av typen S27 – Indus skolmoduler.
Det är fyra likadana modulskolor som vardera består av 18 moduler fördelade på fyra klassrum med tillhörande grupprum samt trapphus med hiss.
Till skolstart skall samtliga skolor vara klara och hyrestiden är fem år. Vi önskar elever och personal välkomna till moderna lokaler med smart planlösning, ljus interiör och marknadens kanske mest energisnåla skolmoduler.

På bilden ser ni hur skolan kommer att se ut – om än på ett animerat sätt.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd