Indus tar klimatförändringarna på allvar

Indus började tidigt med att införa hållbarhetsåtgärder och att implementera hållbarhetsarbetet i hela sin organisation. Nu spänner man bågen och siktar på att bli fossilfria till 2030.

Indus bestämde sig för flera år sedan att bygga sina moduler med ett vattenburet uppvärmningssystem. Detta innebär att kunden får möjlighet att välja förnyelsebar energi och på så sätt nå sina egna klimat- och hållbarhetsmål.

Hållbar energi för alla och Bekämpa klimatförändringarna är två av FNs klimatmål. På Indus tar vi klimatläget på allvar och vi har jobbat hårt med att implementera hållbarhetsarbetet i organisationen. Vi har bland annat ett hållbarhetsråd som är en tvärfunktionell grupp med olika kompetens som träffas regelbundet och arbetar med frågorna. För oss är inte hållbarhet och miljö en engångsinsats utan ett ständigt pågående arbete som vi ser som något positivt. Även om Indus har arbetat under många år med hållbarhet är vårt mål att bli fossilfria till 2030 inte enkelt. Det innebär hårt arbete och en hel del utmaningar – främst när det gäller transporter. Att kunna erbjuda våra kunder solkraft ser vi som ett naturligt steg och en möjlighet för oss och våra kunder att nå FNs klimatmål, berättar Sofia Linde, Marknads- och Hållbarhetschef på Indus.

Enkelt att byta till solkraft

Indus hyrmoduler har ett vattenburet system, sedan är det upp till kunden att välja vilken värmekälla man vill använda sig av. Man är aldrig låst utan kan när som helst byta till förny-elsebar energi och Indus erbjuder alla sina kunder som har mer än 36 månader kvar på sitt hyreskontrakt möjligheten att byta till solkraft. Det enda kunden betalar är ett fast pris på 1 kr/producerad kWh.

– Den främsta anledningen till att våra kunder väljer solkraft är att man vill uppfylla sina miljömål. Ekonomin kommer först på andra eller tredje plats, även om solkraft producerar så bra att man faktiskt kan sälja sitt överskott och på så vis tjäna pengar, berättar Johan Wall Engverth, projekttekniker och solenergiansvarig på Indus.

När man väl bestämt sig för förnyelsebar solkraft är det en enkel process för kunden. Indus sköter allt och levererar en nyckelfärdig lösning. Indus driftar också anläggningen vilket innebär en stor fördel eftersom driftskostnaden inte belastar slutkunden. Man kan ha samma policy för sina inhyrda moduler som för sina egenägda lokaler. Indus ansvar förenklar för kunden att göra ett hållbart val.

– När installationen är slutförd erbjuder vi våra kunder olika möjligheter att detaljerat titta in i sitt eget projekt där man ser hur mycket man producerar och hur mycket man förbrukar. Kunden får en länk till sin anläggning som kan användas i pedagogiska sammanhang, men som också är något som barnen tillsammans med sina föräldrar eller andra vuxna kan titta på och diskutera kring, fortsätter Johan.

– När vi jobbar med hållbar utveckling behöver vi tänka om och delvis göra avkall på sådant vi tidigare sett som självklart. Vi får utföra dagliga rutiner på nya sätt, men genom innovationsarbete kommer lösningar som förenklar. Solkraft är ett bra exempel på något som hjälper dig att nå dina klimat- och hållbarhetsmål på ett enkelt sätt, avslutar Sofia.

Indus

Vi på Indus ser att framtiden är cirkulär, modulär och förnyelsebar. Med den insikten i ryggen erbjuder vi framtidens lokaler. Indus hyrmoduler är cirkulära genom att de återbrukas i möjligaste mån. De är modulära så att våra kunder kan låta sina lokaler utvecklas med verksamheten. Och de utformas för att enkelt kunna dra nytta av förnyelsebar solkraft. Dessutom är de trevliga att vistas i – igen och igen.

Hör av dig så berättar vi mer!

  • Skyddas av Google reCaptcha.
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd