Nyheter

2021-12-07

Jannica Skyving, försäljningschef

Jannica som har en lång bakgrund inom telekom och säkerhet, känner att det är berikande att byta både jobb och bransch.

– Den främsta anledningen till att jag ville börja på Indus är att det är ett intressant företag. Indus har en gedigen varm företagskultur, genomarbetade värderingar, professionalism och en hög svansföring inom hållbarhet. Det är viktiga delar på en arbetsplats och något jag gärna vill identifiera mig med.

I Jannicas roll är det värdefullt med erfarenheter från både stora och mindre företag. Att ansvara för en försäljningsavdelning innebär både personalfrågor, utbildning, coachning, målarbete, processer och en närvaro som ska värnas om utöver några av de viktigaste frågorna; kunder och marknad.
– Vi vill ge det bästa erbjudandet till våra kunder och säkerställa att de är mer än nöjda! Då behöver vi förstå marknaden i stort och varje kund specifikt. Det är något jag arbetat mycket med på flera företag och i olika roller.

– Under de senaste decennierna har globaliseringen och effektivisering gjort stora avtryck. Corona-pandemin har förändrat världen på kort tid och några exempel på vad jag tror kommer påverka vår omvärld inom näringslivet är vårt behov av att vara mer miljövänliga. Att arbeta hållbart och därmed värna om det lokala kommer att komma tillbaka som stora värden i framtiden. Det är också något som den yngre generationen även sätter stort värde på och som kommer påverka våra kommande beslutsfattare.

– Efter en kort tid på Indus har mitt intryck av att Indus är ett kompetent, varmt, hållbart företag med starka värderingar som genomsyrar hela organisationen stärkts ytterligare. Det är ett modigt företag som växer på ett hållbart sätt och som värnar enormt mycket om sina kunder och som vill erbjuda kvalitet. Jag är otroligt tacksam över att få vara en del av Indus!

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd