Nyheter

2016-27-09

SISAB i Stockholm hyr skolpaviljong

Indus har i dagarna levererat en skolpaviljong till Bäckahagenskolan. Totalt 18 st moduler som tillsammans innehåller fyra stora klassrum, sex stycken grupprum, WC, RWC och ett invändigt trapphus med hiss.

För att skolpaviljongen skall smälta in bättre bland de befintliga skolbyggnaderna så målade vi fasaden likt befintligt tegel och monterade ett sadeltak.

Om vi får säga det själva så är vi stolta över resultatet. Även om det är en paviljong så är utsidan av vikt för att få ett mer permanent intryck. Dock är det inne i själva skolmodulerna som vi lagt ner mest arbete när vi utvecklade modulserien. Allt för att skapa en bra atmosfär för både elever och pedagoger.

Läs mer om våra skolmoduler här.

Indus skolmoduler

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd