Nyheter

2016-07-10

Stenungsunds kommun hyr skolmoduler

Stenungsunds kommun kommer hyra tre skolpaviljonger som kommer placeras på lika många ställen i kommunen. Varje skola innehåller två stora klassrum på vardera 60m², tre grupprum á 15m² samt erforderliga kapprum, WC och RWC.

Först ut av de tre skolpaviljongerna är en utökning av Kristinedalskolan. Under tre år kommer elever och pedagoger att nyttja de ljusa och energisnåla modulerna. På bilden syns modulerna monterade med en grävare som snyggar till utemiljön. Snart är det dags för inflyttning…

Självklart är alla våra skolmoduler av typen S27 utrustade med ett vattenburet uppvärmningssystem för att minska driftkostnaden för vår kund. I det här fallet, och i de flesta andra fall, så har kunden valt en luft-/vattenvärmepump som värmekälla. På så sätt når vi smått fantastiska 35kWh/m²/år i uppvärmningskostnad.

Detta är så klart också standard i våra förskolemoduler, F27.

Är du intresserad av att läsa mer om vår skolpaviljong så klicka på länken här intill. Indus skolmodul – S27

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd