Indus klimatsmarta moduler – för en trivsam skolmiljö!

Indus är ett företag i framkant som arbetar med hållbara, behovsanpassade och moderna lokaler för bland annat skolor och förskolor. Nu erbjuder företaget även solceller på modultaket som gör det möjligt att producera egen el och uppnå klimatmål.

Många kommuner står idag inför utmaning att kunna tillhandahålla tillräckligt många förskoleplatser. Nybyggnationer kräver i regel både stora resurser och lång framförhållning vilket gör att man ofta behöver söka efter en tillfällig lösning. Moduler är lösningen för skolor och förskolor med tillfällig platsbrist. Väljer man moduler från Indus får man en lösning som kan levereras snabbt, går att hyra på lång eller kort sikt och som kan byggas ut samt minskas ner efter behov.

Indus moduler är lokaler att trivas med. Lokalerna kännetecknas av stora och ljusa rum med hög luftkvalitet, vilket skapar god förutsättning för skol- och förskoleverksamhet. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder Indus klimatsmarta, moderna och anpassningsbara moduler för kontorskola och förskola. Modulerna är byggda och tillverkade i Sverige, med trä från svenska skogar och uppfyller högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Indus moduler med solceller – bli energipositiv och uppnå klimatmål

Som ett steg i att kunna erbjuda en än mer miljövänlig produkt har Indus, sedan 2019, erbjudit sina kunder installation av solcellspaneler på modulernas tak. Elen som produceras av solcellerna kan täcka hela verksamhetens strömförsörjning, och vid gynnsamma förhållanden kan överskottet av energi även säljas vidare. Ambitionen är att du som kund hos Indus inte bara ska bli självförsörjande, och minska ditt klimatavtryck utan också bli producent av el.

Indus erbjuder ett flexibelt och återvinningsbart koncept som bygger på samma principer som deras moduler. Solcellerna sätts ihop och anpassas efter varje projekts unika förutsättningar. Först gör Indus en produktionsberäkning som ligger till grund för en verksamhets årsförbrukning. Därefter sköter företaget allt som rör bygglovsansökan och bygganmälan, föranmälan till nätägare, installation med behörig elektriker och slutanmälan till nätägare. Total projekttid från start till mål är ca fyra till sex månader. Indus solceller skapar förutsättningar för att uppnå såväl ert företags- som FNs klimatmål.

Varför välja moduler från Indus?

  • Anpassningsbara moduler.
  • Byggda av svenskt trä som innebär korta transporter och låg klimatpåverkan.
  • Modulerna går att hyra på både kort och lång sikt.
  • Solceller på taket är ett klimatsmart val och kan, exempelvis tillsammans med en värmepump, sänka energikostnaderna drastiskt.

Om Indus

I över 46 år har Indus hyrt ut och etablerat flyttbara och tillfälliga lokaler. Företagets moduler har löst lokalbehov hos företag, kommuner och landsting sedan starten 1974. Indus jobbar inte bara för att leverera smarta genomtänkta produkter, de tar även klimatfrågan på allvar och satsar stort på att lämna så små klimatavtryck efter sig som möjligt.

Hör av dig så berättar vi mer!

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd