Indus moduler tar hänsyn till klimatet och erbjuder en trivsam skolmiljö!

Indus är ett företag i framkant som arbetar med hållbara, behovsanpassade och moderna lokaler för bland annat skolor och förskolor. Nu erbjuder företaget även solceller på modultaket som gör det möjligt att producera egen el och uppnå klimatmål.

Många kommuner står idag inför utmaningen att kunna tillhandahålla tillräckligt många förskoleplatser. Nybyggnationer kräver i regel både stora resurser och lång framförhållning vilket gör att man ofta behöver söka efter en tillfällig lösning. Moduler är lösningen för skolor och förskolor med tillfällig platsbrist. Väljer man moduler från Indus får man en lösning som kan levereras snabbt, går att hyra på lång eller kort sikt och som kan byggas ut samt minskas ner efter behov.

Förskolan Orrspelsgatan 16 har valt att satsa på långsiktiga moduler från Indus. Läs mer om deras resa här.

Indus moduler är lokaler att trivas med. Lokalerna kännetecknas av stora och ljusa rum med hög luftkvalitet, vilket skapar god förutsättning för skol- och förskoleverksamhet. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder Indus moderna och anpassningsbara moduler för kontorskola och förskola. Modulera tar hänsyn till klimatet, är byggda och tillverkade i Sverige, med trä från svenska skogar och uppfyller högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Läs gärna mer om hur vi på Indus arbetar med hållbarhet här: Så här arbetar vi med hållbarhet.


Indus moduler med solceller – bli energipositiv och uppnå klimatmål

Som ett steg i att kunna erbjuda en än mer miljövänlig produkt har Indus, sedan 2019, erbjudit sina kunder installation av solcellspaneler på modulernas tak. Elen som produceras av solcellerna kan täcka hela verksamhetens strömförsörjning, och vid gynnsamma förhållanden kan överskottet av energi även säljas vidare.

Indus erbjuder ett flexibelt och återvinningsbart koncept som bygger på samma principer som deras moduler. Solcellerna sätts ihop och anpassas efter varje projekts unika förutsättningar. Först gör Indus en produktionsberäkning som ligger till grund för en verksamhets årsförbrukning. Därefter sköter företaget allt som rör bygglovsansökan och bygganmälan, föranmälan till nätägare, installation med behörig elektriker och slutanmälan till nätägare. Total projekttid från start till mål är ca fyra till sex månader. Indus solceller skapar förutsättningar för att uppnå såväl ert företags- som FNs klimatmål.

Förskolan Stora Loket i Åsa i Kungsbacka kommun hyr sedan 2020 förskolemoduler från Indus som man nu valt att komplettera med solceller. Läs mer om hur de ställer om till en fossilfri elförsörjning här.


Varför välja moduler från Indus?

• Modulerna är anpassningsbara och du kan göra tillval som passar din verksamhet.
Läs mer om vilka tillval du kan göra här.

• Modulerna är byggda av svenskt trä som innebär korta transporter och låg klimatpåverkan.
Läs mer vårt hållbarhetsarbete här.

• Modulerna går att hyra på både kort och lång sikt och du kan välja att komplettera med ett serviceavtal för en bekymmersfri hyresperiod.
Läs mer om våra serviceavtal här.

• Solceller på taket är ett klimatsmart val och kan, exempelvis tillsammans med en värmepump, sänka energikostnaderna drastiskt.
Läs mer om vårt flexibla och återvinningsbara koncept här.

Hör av dig så berättar vi mer!

  • Skyddas av Google reCaptcha.
Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd