Referenser

Lokaler för ständig förändring

2015 upplevde Europa den största flyktingkrisen i modern tid och Sverige tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. För Nösnäsgymnasiet i Stenungsund innebar detta att man fick cirka 10 nya elever varje vecka. Totalt blev det nära 200 nya elever och när behovet av klassrum ökade, vände man sig till Indus för en lösning.

 

– Vi träffade Indus och berättade om våra önskemål. De var lyhörda och arbetet med att få fram modulerna gick väldigt snabbt. Det blev fem moduler som rymde sex nya klassrum, toaletter och arbetsrum för lärare. Dessutom utrustades modulerna med hängare, skåp och hyllor, berättar Peggy Dausch, planeringsledare på Nösnäsgymnasiet.

Även om trycket på fler klassrum inte är lika stort som 2015, har modulerna fått stanna kvar.

– Vi har fortfarande lokalbehov och i och med att modulerna enkelt kan byggas om, har de fått stanna kvar. Vi har tagit bort väggar och flyttat väggar flera gånger för att anpassa lokalerna utifrån nya behov. Dessutom har vi kompletterat med fler tillbehör som exempelvis projektorduk. Man kan säga att vi växer in i modulerna. Vi är väldigt nöjda med lösningen som Indus erbjuder och samarbetet fungerar fantastiskt bra, säger Peggy.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd